Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Zwesen - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

†Zwesen (Stichtse Vecht, U)
840-849 kopie ca. 1000 Suabsna, Suahsna1, 918-948 kopie 11e eeuw Suegon lees: Suegson?2, 918-948 kopie 11e eeuw Suegsna3, 10e eeuw Suecsnon3, 1130-1161 kopie ca. 1420 Suesne, Suesen, Swesen3, ws. 1165 Suesen3, 1240 Swezen3; Waarschijnlijk oude naam van Zuilen, waarvoor zie → Oud-Zuilen. De naam leefde voort in die van de → Zwesereng (1277 Sueceringhe4), een terrein ten zuidwesten van Zuilen. Mogelijk duidt de variant Suecsnon op een datief meervoud, ter aanduiding van een aan een waterloop gelegen nederzetting5. De etymologie van Suegsna is onbekend. Misschien een afleiding met het suffix -sna- met als grondwoord onl. *suega-, vergelijk os. swêga 'runderkudde, weide', mhd. sweige, sweig 'troep vee, veehouderij en het daarbij behorende weiland', ohd. sweiga 'koestal, melkerij en het daarbij behorende weiland'. De identificatie van Suegon is onzeker.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 338, 2Idem 335, 3Idem 338, 4OSU 1923, 5BCN 17 (1959) 4.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal