Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

zwamp - (in Suriname: moeras)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

zwamp [in Suriname: moeras] {swamp 1722, zwamp 1753} < engels swamp [moeras].

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

zwamp v. (kreek), van denz. stam als ʼt enk. imp. van zwemmen, met paragog. p als in dial. hij kwamp, hij zwomp. Vergel. voor de bet. Ags., On., Ndd. sund = het zwemmen, zwemplaats, zeeëngte (uit *swm̥d-, van denz. stam als ʼt meerv. imp. van zwemmen).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

zwamp, 1. (de, -en), moeras, d.i. een voortdurend nat gebied, voornamelijk begroeid met kruiden en/of struiken. Open water komt vrijwel alleen voor in de zoute en brakke zwampen in en vlak achter het parwabos* langs de kust, waar deze zwampen waarschijnlijk ontstaan zijn door inbraken van de zee of door branden (L&Mo 10). - 2. (als eerste lid van een samengesteld woord, zwamp-) betrekking hebbend niet alleen op moeras, maar ook op allerlei andere natte plaatsen. - Etym.: Vgl. E swamp, S swampoe = id. Oudste vindpl. van 1 J.J. Mauricius 1753, cit. volgens Lichtveld & V. 165. - Samenst. van 1 ook: struik-, gras- en kruidenzwamp; mokomokozwamp*, pallisadezwamp*, pinazwamp*, trompetzwamp*; kustzwamp, kleizwamp; zoetwater-, brakwater- en zoutwaterzwamp; zwiebelzwamp*. Samenst. met 2: zwampgoejave*, -grietjebie*, -otter*, -panta*, porselein*, -savanne*, -tamarinde*-, -vis*, zuurzak*.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

zwamp ‘(Surinaams-Nederlands) moeras’ -> Sarnami sampu ‘moeras’; Creools-Engels (Maagdeneilanden) † swampi ‘moeras’ <via Negerhollands>.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal