Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Zuidewijn - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Zuidewijn (Waalwijk, NB)
1339 't ambacht van der Zydewyn1, 15e eeuw De Stenen Camer2, 1846 het kasteel van Zuidewijncappel3, 1851 het huis Zuidewijn4, 1913 Steenen Camer tot Zuidewijn5; Ontleent zijn naam aan het in 1421 bij de Sint Elisabethsvloed verdronken kasteel Zuidewijn (1363 dat ambocht van den Hoeke van der Zijdwinne), waarin zijdwind 'zijwaarts lopende dijk, dwarsdijk, achterkade'. In 1403 werd de strekking van het ambacht omschreven als "noirdwaert te Meduwen toe tot den halve Masen, streckende zuytwaert op twee hondert roeden boven den heerstraet, oistwaert an dat ambocht van Bisoeyen, westwaert tot Nederveen toe streckende mitten winde"6.
Lit. 1Van Mieris II 619, 2Van Oirschot 1981 297, 3Van der Aa 7 816, 4Van der Aa 13 296, 5Van Oirschot 1981 299, 6Idem 298.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal