Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

zijpen - (sijpelen)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

zijpen* [sijpelen] {sipen, zipen [druipen, druppelen] 1265-1270} middelnederduits sipen, middelhoogduits sifen, oudfries sipa, oudengels sipian, ablautend middelnederlands sepelen [druipen], op enige afstand verwant met zeiken en zijgen.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

zijpen ono.w., Mnl. sipen + Mhd. sîfen, Ags. sípan, Ofri. sípa: Germ. wrt. sīp, Idg. wrt. sei̯b, waarbij zeep, verder zeef, zijgen.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

ziefen, ww.: druipen. Met D. klankverschuiving p > f naast Mnl. sipen ‘druppelen’, waarbij Ndl. freq. sijpelen. Verwant met zeef, D. Sieb, E. sieve. Vgl. zeveren ‘kwijlen’, Gronings zievern ‘sijpelen’. Idg. *seib- , Idg. wortel *sei- ‘druppelen; vochtig’. Daarnaast zonder klankverschuiving ’t ziept ‘het stortregent’.

ziepen, ww.: lang en hard regenen, lekken. Mnl. sipen ‘druipen, druppelen’, waarvan Ndl. freq. sijpelen.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

ziefe druipen (Kerkrade). = vla. zijpen ‘druppelen’ = mnl. sipen ‘druppelen’ (grondwoord van sijpelen), ~ zep ↑.
Amkreutz e.a. 317, NEW 640.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

zijpen, ww.: leken, druipen. Mnl. sipen ‘druppelen, druipen’, Vroegnnl. sijpen ‘stillare, manare, fluere’ (Kiliaan). Mnd. sipen, Mhd. sîfen, Ofri. sîpa, Oe. sîpian. Ndl. freq. sijpelen. Idg. *seib-, seip- ‘uitgieten, zijgen, druppelen’< wortel *sei- ‘druppelen’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal