Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

zelden - (bijna nooit, niet vaak)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

zelden bw. ‘bijna nooit, niet vaak’
Onl. seldon ‘bijna nooit’ in Selden se godes hulde gewinnen ‘zelden verwerven ze Gods genegenheid’ [1151-1200; Reimbibel]; mnl. selden ‘bijna nooit’ [1240; Bern.].
Mnd. selden; ohd. seltan (nhd. selten); ofri. sielden (nfri. selden); oe. seldan, seldum (ne. seldom); on. sjaldan (nzw. sällan); alle ‘zelden’, < pgm. *seld-ana-.
Afleiding met een bijwoordelijk achtervoegsel *-ana- van *selda-, dat ook voorkomt als eerste lid in → zeldzaam en in os. seldlīk en got. sildaleiks ‘zeldzaam, wonderbaarlijk’ en waarvan de herkomst onbekend is.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

zelden* [zeer weinig] {selden [zeldzaam, schaars] 1201-1250} middelnederduits selden, oudsaksisch seldlīk, oudhoogduits seltan, oudfries selden, oudengels seldan (engels seldom), oudnoors sjaldan; etymologie onzeker.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

zelden bijw., mnl. selden, mnd. selden, ohd. seltan (nhd. selten), owfri. sielden, oe. seldan, seldon, seldum (ne. seldom), on. sjaldan. — Een afl. van een stam *selda, waarvan ook os. seldlīk, oe. seldlīc, got. sildaleiks ‘wonderbaar, zeldzaam’ en ook: zeldzaam.

De herkomst is onbekend. De verbinding met de pronominaal-stam *se is weinig aannemelijk.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

zelden bijw., mnl. selden. = ohd. sëltan (nhd. selten), mnd. sëlden, owfri. sielden, ags. sëldan (-on, -um; eng. seldom), on. sjaldan “zelden”. Met n-formans van een germ. stam *sëlða-, die ook in samenstt. voorkomt zooals mnl. sel(t)-sien(e), -sen(e), ook al, met substitutie van -zaam voor ’t als suffix gevoelde tweede lid, sel(t)sam (nnl. zeldzaam), ohd. sëlt-sâni (nhd. seltsam), ags. sëld-sîene, on. sjald-sênn “zelden gezien, zeldzaam”, os. sëld-lîk, ags. sëld-lîc, got. silda-leiks “wonderbaar, zeldzaam”. Men gaat wel van den pronominaalstam *se- (zie zelf en zich) uit. Eer < idg. *sel-tó- met de grondbet. “uitgenomen, uitgezocht”, vandaar “zeldzaam”: bij ier. selaim “ik neem”, gr. heleīn “nemen”, waarbij uit ’t Germ. Kil. “sellen, vetus. Vendere”, ohd. sellen, os. sellian (in samenst.), ofri. sella, ags. sellan (eng. to sell), on. selja “overdragen, overgeven”, in sommige talen ook “verkoopen”, got. saljan “offeren”, ohd. sala v. “overdracht, overgave”, ags. salu (eng. sale), on. sala v. “verkoop”.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

zelden. De voorgestelde etymologie is weinig overtuigend. Na “got. sildaleiks ‘wonderbaar, zeldzaam’.”te lezen: “Oorsprong onbekend”.

Thematische woordenboeken

A. Moortgat (1925), Germanismen in het Nederlandsch, Gent

zelden. ― Het tegenwoordig Nederlandsch maakt onderscheid tusschen zelden en zeldzaam: het eerste is een bijwoord en het tweede een bijvoeglijk naamwoord. Zelden als adjectief te gebruiken strijdt thans met ons taalgevoel en is doorgaans navolging van het Duitsch, dat aan selten zoowel de beteekenis van het bijvoeglijk naamwoord als die van het bijwoord toekent. In het eerste geval zeggen wij immer zeldzaam.
|| De onware zilverdraad is ook weg en de perels, in steê van op eene al te zeldene elpentafel te tinkelen, dansen op een marbelstik, Dr G. Verriest in Dietsche Warande en Belfort, 2, 164.

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Zelden schijnt verwant met het Got. silda-leiks = wonderlijk; sildaleikjan = zich verwonderen. Het woord w.d.z.: wonder, vreemd, weinig voorkomende. Verwant is: zeldzaam.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

zelden ‘zeer weinig’ -> Negerhollands selden ‘zeer weinig’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

zelden* zeer weinig 1240 [Bern.]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2134. Haastige spoed is zelden goed,

in Zuid-Nederland haast en spoed is zelden goed, d.w.z. door te groote haast mist men dikwijls zijn doel; lat. qui nimium properat, serius absolvit; mlat. qui festinavit non hunc deus juvabit. Zie voor de middeleeuwen Lanc. III, 1191: Quade haeste es dicken onspoet; Mloop I, 1253: Haesticheyt brenct alle weghe onspoet; Limb. X, 770:

Salamon seide dat:
 Die hem te sere haesten doet,
 Dat hi dicke quetst sinen voet
 Ende achter moet bliven sinen wille.

Servilius, 95: grooten spoet is selden goet of grooten spoet was noyt goet; 270*: grooten spoet was selden goet; Prov. Comm. 372: grote haest es dicwile onspoet, qui nimis accelerant obstacula talibus obstant. Vgl. verder Spieghel, 274: haast en is gheen spoed; 294: grote spoed zelden goed; Cats I, 464: haestige spoet is selden goet; Sart. II, 1, 73: Festina lente. Seylt sacht. Te grooten spoet, is selden goet. Eerst wel versint, dan kloeckelijck begint; Brederoo I, 58, vs. 1485: Sacht, sacht ghy domme Maaght, de spoedt die voordert selden; Vondel, Adonias, 230: Hy struickelt menighmael die haestigh voort wil vaeren; V.d. Venne, Voor-Beduydsel, 8: Haest hinckt haest; bl. 14: Te rassen spoet doet selden goet; Sewel, 741: Groote spoed is zelden goed; Harreb. II, 291 a; Afrik. hoe meer haas, hoe minder spoed; Joos, 178: haast en spoed is zelden goed (tenzij men 't vlooien vangen doet); Wander I, 776; fr. qui se hâte trop, se fourvoie (ou reste en chemin); hd. Eile mit Weile; Eileviel kommt zu spät ans Ziel; eng. (the) more haste (the) less speed.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

se- ursprünglich ‘abseits, getrennt, für sich’, dann Reflexivpronomen, und (nach Analogie von *t(e)u̯e) s(e)u̯e-, adjektivisches Possessiv s(e)u̯o-

se- und s(e)u̯e- Reflexivpronomen für alle Personen, Geschlechter uud Numeri; Gen. seu̯e, Dat. sebhei, enklit. Gen.-Dat. s(u̯)oi; adjektivisches Possessiv s(e)u̯o-; se-: se-u̯e- flektiert wie te-: te-u̯e ‘du’.
1. se-: gr. σφέ, σφίν usw., poss. σφός, ausgegangen von *σ-φει, σ-φι(ν), die als σφ-ει, σφ-ι(ν) aufgefaßt wurden;
lat. sibī, , päl. sefei, osk. sífeí ‘sibi’ (*sebhei), siom ‘se’ (umbr. seso ‘sibi’ aus sei-psō ‘sibi ipsī?’), got. sik, ahd. sih, anord. sik ‘sich’ (*se-ghe), got. sis, aisl. sēr Dat., Poss. got. seins, ahd. sīn usw. ‘sein’ (auf dem Lok. *sei beruhendes *sei-no-s); vgl. messap. veinan ‘suam’ aus *su̯ei-nā-m; apr. sebbei Dat., sien Akk., aksl. sebě Dat., sę Akk. ‘sibi, se’.
2. seu̯e-, *su̯e-: ai. Poss. svá- ‘suus’, av. hva-, xva-, ар. huva- ‘eigen, suus’ und hochstufig av. hava- ds.; av. Dat. Abl. hvāvōya d. i. iran. *hu̯abya ‘sibi, se’, xvāi ‘sibi’;
arm. in-k’n, Gen. in-k’ean, ‘selbst’ (k’ aus su̯), vielleicht iur ‘sui, sibi’, (*seu̯ero- oder*seu̯oro-);
gr. ἕ (pamph. ϝhε) ‘sich’ aus *su̯e, hom. ἑέ aus *seu̯e, Gen. hom. ἕο, εἷο, εὑ, εὗ, att. οὗ (*suesi̯o), Dat. οἷ, οἱ, lesb. ϝοῖ (*su̯oi) neben hom. ἑοῖ (*seu̯oi), Poss. ὅς, dor. ϝός ‘sein’ (*su̯os) neben hom. ἑός (*seu̯os), wozu ἧλιξ (*su̯ā-li-k-) ‘gleichalterig, Gefährte’;
alb. ve-të (*su̯e-ti-) ‘selbst’, u- Pron. refl. (*su̯ë-), vajë ‘Mädchen’ (*vari̯ā zu *su̯o-ro- ‘Angehöriger’), vëla ‘Bruder’ (s. oben S. 685);
alat. sovos, woraus in schwachtoniger Stellung suos, lat. suus; osk. suveís ‘sui’ (Gen.), súvad ‘suā’, päl. suois ‘suis’, marr. suam ‘suam’, woneben tiefstufig umbr. sue-so Lok. Sg. ‘suō’; lat. sē̆d, sē̆ Präp. ‘ohne’, Präfix ‘beiseite’ Grundbed. ‘für sich, ohne’ (Abl. *s(u̯)ed), Konjunktion ‘aber, sondern’; dazu gr. ἴδιος ‘privat, eigen’, argiv. *ϝhεδιος aus idg. *su̯ed-i̯os;
got. swēs ‘eigen’, n. ‘Eigentum’, ahd. as. swās, ags. swǣs, aisl. svāss ‘lieb, traut’ (als *su̯ēdh-so- oder -to- zur Wurzel *su̯edh-, s. unten; mndl. swāselinc ‘Schwiegervater, Schwiegersohn, Schwager’; zu ahd. gi-swīo (s. unten) der VN Suīonēs bei Tacitus, aisl. Svīar m. Pl. ‘Schweden’, svī-dāi ‘von selbst gestorben (nicht getötet)’, dehnstuf. svē-vīss ‘eigensinnig’, got. swi-kunþs ‘offenbar’;
lit. savę̃s, sevę̃s ‘sui’ (Gen.) usw., Poss. sãvas; tiefstufig apr. swais = aksl. svojь ‘suus, eigen’; daraus swojakъ ‘affinis’, usw.
3. s(u̯)e-bh(o)-, su̯o-bho- ‘von eigener Art’: ai. sabhā́ ‘Versammlung, Gemeindehaus’ (weniger gut oben S. 105); got. sibja, ahd. sipp(e)a usw. ‘Sippe, Gesamtheit der eigenen Leute’ (*seƀjō); germ. *seƀnō- und *seƀnan- ‘Sippe’ in aisl. sjafni m. ‘Liebe’, GN sjǫfn f., VN *Seƀnan-ez >Semnones ‘Sippegenossen; dazu der VN lat. Sabīnī als ‘die Sippenangehörigen’, Sabelli (*safnolo-), Samnium = osk. Safinim; lat. Samnītes; vielleicht ein von den in Italien wohnhaften Illyriern bezogener Name mit a aus idg. o, vgl. slav. sob-; dazu dehnstufig die germ. Suēbi, ahd. Swābā ‘Schwaben’ (germ. *swēba-, idg. *su̯ēbho- ‘frei, zum eigenen Volk gehörig’); russ. (usw.) o-soba ‘Person’, sobь ‘Eigenart, Charakter’, aksl. sobьstvo ‘Eigenart, Wesen’, und mit su̯- aksl. svoboda ‘Freiheit’ (ursprgl. ‘Zustand der Sippenangehörigen’); schwundstufig scheint apr. subs ‘selbst’; ganz unsicher mit e slav. *sebrъ in russ. pá-serbъ ‘Stiefsohn’ und (?) dem Namen der Serben und Sorben; mit noch klärungsbedürftiger Nasalierung *sębrъ in aserb. sebrь ‘freier Baner’, russ. sjabr ‘Nachbar, Freund’; vgl. Vasmer 2, 599, 611 f., 3, 61 f.
4. su̯ē̆dh-: ai. svadhā́ ‘Eigenart, Gewohnheit, Sitte, Heimstätte’, (av. xvaδāta- ‘über sich selbst bestimmend, unvergänglich’ ist neuere Zusammensetzung); gr. ἔθος n. ‘Gewohnheit, Sitte’ (thematisch βεσόν· ἔθος Hes., lakonisch), Partiz. hom. ἔθων ‘gewohnt’, Perf. εἴωθα, lesb. εὔωθα ‘bin gewohnt’ (*sesu̯ōdha), ἐθίζω ‘gewöhne’, dehnstufig ἦθος n. ‘Sitte, Gebrauch, Herkommen’, Pl. ‘Wohnort’ (: germ. *swēsa-, wenn aus *su̯ēdh-s-o-, s. oben), ἠθεῖος ‘traut’, ἔθνος ‘Menge, Völkerschaft’ als ‘Sippe’?;
lat. sodālis (*su̯edhālis) ‘Kamerad, Gespiele, Gefährte, Tischgenosse’; soleō ‘bin gewohnt’, mit l für *dh; suēscō ‘werde gewöhnt’ (*suēdh-skō);
aber got. sidus ‘Sitte’, ahd. situ, ags. sidu, seodu, aisl. siðr, Akk. Pl. siðu m. ‘Sitte’ (erst nhd. fem.) nicht hierher, da sie i in der Wurzelsilbe haben (Wissmann, Münchner Studien 6, 129, Anm. 28).
5. t-Ableitungen: av. xvaē-tu- ‘angehörig’, xvaē-tāt- ‘Angehörigkeit, Zugehörigkeit’ (auf Grund eines Lok. *su̯ei-, su̯oi-); aksl. svatъ ‘Verwandter, Angehöriger, Brautwerber’, (*su̯ō-to-s, vgl. serb. svāk ‘Schwestermann’, aksl. svojakъ ‘affinis’); lit. svẽčias, svẽtis ‘Gast’ (eigentlich ‘Fremder’; wegen svẽtimas ‘fremd’, lett. svešs ‘fremd; Gast’, aus *su̯e-ti̯os ‘für sich, allein stehend, daher außerhalb stehend’; vgl. lett. sevišks ‘abgesondert, allein’ und gr. ἑκάς (Hes. βεκάς), eigentl. *ϝhε-κάς ‘für sich’, vgl. ἀνδρα-κάς ‘Mann für Mann’ und ai. dviśas ‘zu zweien’; gr. ἕκαστος (*ἑκασ-στος ‘für sich stehend’) ‘ein jeder’, danach ἑκάτερος, delph. ϝεκάτερος ‘jeder von zweien’; hom. ἔτης (ϝέτης) ‘Verwandter, Freund’, el. ϝέτας ‘Privatmann’.
Mit Anlaut *se- (nicht *su̯e): aksl. *sětъ ‘Gast’, posětiti ‘besuchen’; gr. ἕταρος ‘Gefährte’, fem. *ἕταιρα, ἑταίρᾱ, wozu als neues m. ἕταιρος.
6. Andere Zugehörigkeits- und Verwandtschaftsbezeichnungen (vgl. unter eigenen Schlagworten *su̯elio[n]-, su̯esor-, su̯ek̑uro-s, suek̑rū-) sind:
aisl. sveinn ‘Bursche, Hirt’, as. swēn ‘Schweinehirt’ (Bedeutungsanschluß an swīn ‘Schwein’), ags. swān ‘Schweinehirt, Hirt’, poet. ‘Mann, Krieger’; lit. sváinis (*su̯oini̯os) ‘des Weibes Schwestermann’, sváinė ‘die Schwester der Frau’, lett. svainis ‘Bruder der Frau’; ahd. (ge)swīo ‘Schwager, Schwestermann’, mhd. geswīe m. f. ‘Schwager, Schwägerin’, aisl. sveit f. ‘Kriegerschar’;
7. Auf einer Verbindung von *se- mit dem Pron. *(o)lo- beruhendes *se-lo- scheint (?) die Grundlage von germ. *selba- ‘selbst’ (-bho- wie oben in *s(u̯)ebho-), got. silba, anord. sjálfr, ags. self, ahd. selb, nhd. selb, -er, -st dazu ven. sselboi sselboi ‘sibi ipsi’ (= ahd. selb selbo); vgl. auch germ. *selda- ‘selten’, got. silda-leiks ‘wundersam’ (‘von seltener, seltsamer Gestalt’), ahd. selt-sāni ‘seltsam’, adv. seltan ‘selten’ usw. (‘selten’ aus ‘für sich, alleinstehend, einzig’); daß lat. sōlus ‘allein, einzig, bloß’ einer ähnlichen idg. Verbindung *sō-lo- entstammt, ist möglich; nach Szemerényi (Word 8, 50) aus *su̯e-alo-.
8. Vom Reflexivum in der Bedeutung zu scheiden ist der Stamm su̯e- in Partikeln für ‘so’ woraus ‘wie’ und ‘wenn’:
Hom. ὥς (ως) nachgestellt ‘so’ aus *su̯ō- mit suffixalem -s; aber ὁτ(τ)ι, att. ὅτις ‘was auch immer’ (*i̯od-kid), hom. ὅππως, att. ὅπως ‘wie’ gehören zu *i̯o- oben S. 283 (Schwyzer Gr. Gr. 1, 617); osk. svaí, svae, umbr. sve, sue ‘wenn’, alat. suad (Festus) ‘sic’; got. swē ‘wie’ (relativ), swa-swē ‘wie’; got. swa, anord. svā, ags. swā, swǣ ‘so’, as. ahd. nnd. ; dazu got. swa-leiks, aisl. slīkr, ags. swelc, swilc usw., ahd. solīh, sulīh usw. ‘solch’;
umbr. so-pir ‘siquis’, osk. svaepis, volsk. sepis ‘siquis’, surur, suror, suront, sururont ‘item’ (*su̯ō-su̯ō); alat. sō-c ‘so’ (kann aus *su̯ō entwickelt sein), lat. ‘wenn’ (ursprüngl. ‘so’, sī dīs placet), sī-c ‘so’.

WP. II 455 ff., WH. II 457 f., 506 f., 530 f., 552 f., 557, 626 f.; Trautmann 251 f., 291, 294 f., Schwyzer Gr. Gr. 1, 226, 600 f., 606 f.; 2, 577; Mezger Word 4, 98 ff., Benveniste BSL 50, 36 ff.;s. auch seni- und su-.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal