Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Zeegse - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Zeegse (Tynaarlo, D)
Uitspraak: zees. Ca. 1225 kopie 1330 kopie Otto de Segese1, 1426 Zegese2, 1498 dat halve erve toe Segese3, 1634 Seegese4, ca. 1660 Seegese5; Naar de vorm een zeer oude naam. Wel verklaard als een waternaam *Sigiso voor wat nu het Zeegserdiep heet, bij mnl. sîgen 'druppelen, afvloeien'6, maar de uitspraakvariant Zees en een Germaanse werkwoordelijke afleiding met -s- suffix leveren problemen op. Daarom heeft men ook op prehistorische waternamen als het Franse Suze < *Segusia en *Segura gewezen. Anderen vergeleken Zeegse met de Westfaalse plaatsnaam Segeste (wisseling -s- en -st-suffix komt dikwijls voor bij oude plaatsnamen), waarvoor zie → Zeist7.
Lit. 1OBGD 083, 2Slicher van Bath 1944 II 292, 3Cartago ass113, 4krt Hondius, 5krt de Wit, 6De Vries 1945 92, Schönfeld 1955 105, De Vries 1962b 197, 7BCN 24 (1968) 17.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal