Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Ypecolsga - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Ypecolsga (Súdwest-Fryslân, Fr)
Fries Ypekolsgea. 1132 vervalst 2e helft 13e eeuw Ipekeldekerke1, 1245 kopie 13e eeuw Ypekaldege1, 1439 Ypcoldega2, 1505 Ypkolgae3, 1521 in ijpkolde gae4, 1664 en 1718 Epecolsga(e)5; Moeilijk te verklaren. Men heeft deze naam ten onrechte verklaard als ga 'dorp, dorpsgebied' van de kol 'hoogte' van de persoon Ipe'6. De oude vormen wijzen duidelijk op -keld, -kald, -kold met dentaal. Ook heeft men aan een 'verbastering' van *Hippolitusga gedacht, maar dat strookt niet met de oudste vormen.
Lit. 1Gysseling 1960 1096, 2Gildemacher 2007 275, 3NGN 4 (1899) 145, 4OFO 4 237, 5krt Schotanus, 6EF 708.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal