Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

wis - (weiland)

Etymologische (standaard)werken

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

wis 2 znw. v. (dial. achterhoeks), mnl. wische, os. wisca, oe. wise ‘weiland’, een gutturaal-afl. van oostmnl. mnd. wēse, ohd. wisa ‘weide’, waarvoor zie verder: waas.

Over de vraag of men de homoniemen wis 1 en 2 moet scheiden, zie onder wis 1.

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

wisch 'natte weide'
Onl. wisce 'natte weide', oostmnl. wisch, Gronings wisk(e) 'groenland, dat 's winters onderloopt'1, os. wisca, oe. wisce 'a marshy meadow', ne. dial. wish 'a piece of marshy meadowland, a piece of land in the bend of a river liable to floods'. Het microtoponiem wisch(e) komt vooral in het oosten van Nederland voor2. Oudste attestaties in plaatsnamen: 840-849 kopie ca. 1000 UUiscuuyrð (→ Usquert, etymologie is onzeker)3, 1144 de Wisce (→ Wisch)4.
Lit. 1NGW, 2Schönfeld 1950 83, 3Künzel e.a. 1989 357, 4Idem 404.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal