Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

winst - (voordeel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

winst zn. ‘voordeel’
Vnnl. winst ‘voordeel’ in onrechte winst ‘onrechtmatig verkregen voordeel’ [1561; iWNT], alle winste ende verlies, die in de voorn. neringe ... vallen soude mogen ‘alle winst en verlies die in de genoemde zaak zou worden gemaakt’ [1567; iWNT].
Afleiding van de wortel van → winnen met hetzelfde achtervoegsel als in bijv.dienst en → kunst.
Mnd. winst; ofri. winst (nfri. winst); beide ‘winst, het gewonnene’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

winst* [voordeel] {1569} van winnen, met hetzelfde achtervoegsel als in dienst en ernst.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

winst znw. v., mnl. mnd. winst met het -sti-suffix afgeleid van winnen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

winst znw. Sedert Kil. en ’t Mnd. Voor ’t suffix vgl. ’t oudere woord dienst.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

wins: profyt, voordeel; Ndl. winst (by Kil winste), hou verb. m. wen I/win.

Thematische woordenboeken

W. de Vreese (1899), Gallicismen in het Zuidnederlandsch, Gent

winsten. - Naar fr. bénéfices. Alleen het enkelvoud is in gebruik. || Hij (verkeerde) in het denkbeeld, dat hooge dagloonen voor de werklieden onvereenigbaar zijn met toereikende winsten voor de meesters, SLEECKX 16, 46. Zijn huisgezin was talrijk, en de winsten gering, SEGERS, Gelukkig 33.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

winst ‘voordeel’ -> Noors vinst ‘voordeel’ (uit Nederlands of Nederduits); Indonesisch wins ‘(Bahasa Prokem) heel aantrekkelijk tienermeisje dat met oudere mannen verkeert voor geld’; Negerhollands winst, gewinst ‘voordeel, buit’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

winst* voordeel 1569 [Kool]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal