Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Wiegelrade - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Wiegelrade (Onderbanken, Lb)
Limburgs Wiegelder. 1381 Wingerode1, 1423 Wyngeroide1, 15e eeuw Wegelrade2, 1509 Wygelrade3, 1555 Wegelroe, Wigelroe4, 1589 Wigelrade5, 1620 Wiegelrode6, 1668 Wiggelrode6, gebouw: 1874 Wijgelderhof7; Wel verklaard als rode 'rooiing van bos, ontginning' van de persoon Wigilo8. Uit een oorspronkelijk *Wigilenrade zou de genitiefuitgang -en weggevallen zijn na -l-, als in → Eckelrade en → Hobbelrade, maar de oudste vormen wijzen eerder op een persoonsnaam Wingo, in 1273 vermeld als een inwoner van Aken9.
Lit. 1Schrijnemakers 2014 421, 2gemeentebeek.nl, 3Schrijnemakers 2014 421, 4Naamkunde 36 (2005) 150, 5Idem 151, 6Schrijnemakers 2014 421, 7Gille Heringa 277, 8MVN 43 (1967) 65, 9Schrijnemakers 2014 421.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal