Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

weer - (wal, muur)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

weer 3 zn. ‘afweer, weerstand’
Onl. weri ‘verdediging’ in thiu were ‘de verschansing, de weergang’ [ca. 1100; Will]; mnl. do scuopen Di anderen sic tewere ‘toen stelden de anderen zich te weer’ [1250; VMNW], sonder were ‘zonder verweer’ [1265-70; VMNW], in myne weer ‘in mijn verdediging’ [1415-35; MNW-P]; vnnl. in uitdrukkingen als Jc zoude my ruterlic, ter werre stellen ‘ik zou me ruiterlijk te weer stellen’ [ca. 1538; iWNT] en in de weer geweest ‘druk bezig geweest’ [1569; iWNT].
Os. en ohd. weri ‘verdediging, verweer’; ofri. were ‘afweer, verdediging’ (nfri. war); < pgm. *wari- ‘afweer, verdediging’, een afleiding bij het werkwoord → weren.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

weer2* [wal, muur] {weer, were [verdediging, verschansing, dijk, wal] 801-900} van weren. Voor de uitdrukking in de weer zijn [druk bezig zijn, zich weren] vgl. middelnederlands in die were zijn [druk bezig zijn].

weer5* [landerijen tussen twee sloten, de zogenaamde weersloten] {were, weer [bezit, goederen, hofstede, gezamenlijke tussen twee sloten gelegen boerderijen, door sloten omgeven perceel] voor 1220} in oorsprong hetzelfde woord als weer2 [het afweren, verschansing, gevlochten ijzerwerk ter afsluiting van water].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

weer 3 znw. v. ‘tegenstand, verschansing’, mnl. wēre v. ‘tegenstand, verdediging, schans, wapen, strijd’, os. skildweri ‘testudo’, ohd. werî v. ‘het afweren, bolwerk, wapen’ (nhd. wehr), ofri. were, wiri v. ‘het afweren, verdediging’. — Verbaalnomen bij weren.

weer 4 znw. v. ‘afgesloten plaats aan zee voor visvangst, gevlochten ijzerwerk tot afsluiting van water’, Kiliaen wēre ‘agger’, mnd. wēre, wer, laat-mhd. wer (nhd. wehr), oe. wer m. (ne. weir) ‘weer, dam in een rivier voor de visvangst’, on. ver o. ‘plaats voor visvangst aan de kust’, vgl. ook on. vǫr v. ‘aan een landingsplaats opgestelde stenen’. Daarnaast abl. ohd. wuori, zwits. wuhr ‘dam’, langob. wōra ‘weer in een rivier’ (Gamillscheg Rom. Germ. 2, 171). — Men moet uitgaan van een idg. *u̯er met de bet. van ‘vlechtwerk’ (J. Trier Lehm 1951, 77) en zeker niet van een abstrakte bet. ‘verdediging tegen’ (Sandström Årsbok VS Uppsala 1948, 87); zie daarvoor nog AEW 674-5).

De idg. wt. *u̯er is de grondslag van een groot aantal afleidingen, die alle op het begrip ‘draaien, vlechten’ en ‘omheining’ wijzen. Zie ook: weren, waar 1, waarborg, waarnemen. In het nl. zijn de volgende afleidingen vertegenwoordigd:
met dentaal:
t vgl. waard, worden
d vgl. worstelen
dh vgl. woord
met gutturaal
ĝ vgl. werk
ĝh vgl. wurgen
met labiaal
b vgl. werpen.
Indien door de verlenging de wortel gereduceerd wordt tot u̯r vertonen zich de volgende vormen:
*u̯rek vgl. wroegen
*u̯reg vgl. wreken
*u̯re(n)gh vgl. wrang, wringen.
Verder
*u̯rei met de afl.
*u̯reik vgl. wriggelen, wrikken
*u̯reip vgl. wrijven
*u̯reit vgl. wreed
*u̯rein vgl. wrensen

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

weer III (tegenstand, verschansing), mnl. wēre v. “tegenstand, verdediging, schans, wapen, strijd”. = ohd. werî v. “het afweren, bolwerk, wapen” (nhd. wehr), os. weri (in skild-weri v. “testudo”), ofri. were, wiri v. “’t afweren, verdedigen”. Bij weren evenals weer IV “afgetuinde plaats aan zee voor vischvangst, gevlochten ijzerwerk tot afsluiting van water”, Kil. were “agger”, wsch. een oorspr. m. of o. stam *warja-: = laat-mhd. wer (nhd. wehr), mnd. wēre, wer, os. werr o., ags. wer m. (eng. weir) “weer, dam in een rivier (voor de vischvangst)”, on. ver o. “plaats voor vischvangst aan den oever”; vgl. verder on. vǫr v. “rij steenen aan weerszijden van een landingsplaats” en ’t ablautende ohd. wuorî v. “dam”.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

weer IV ‘gevlochten ijzerwerk tot afsluiting van water om vis te bewaren’ is al mnl.; daar echter het geslacht niet blijkt, is niet uit te maken of het nog van weer III (tegenstand, verschansing) werd uiteengehouden.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

weer 2 v. (verdediging, afsluiting, waterweer), Mnl. were, Os. werkw. werian + Ohd. id. (Mhd. wern, Nhd. wehren), Ags. werian, Ofri. wera, On. verja, Go. warjan, wellicht bij den wortel van waarnemen.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

weer 3, zn.: haag. Ongetwijfeld hetzelfde woord als Vmnl. were ‘visweer, vlechtsel van tenen in een waterloop om de vis in het net te leiden’, Vnnl. were, weer ‘heg, aarden dam’ (Kiliaan). Mnd. wêre, wer, D. Wehr, Oe. wer, E. weir ‘weer, dam in een rivier’, On. ver. Ablautend Ohd. wuori ‘dam’. Het woord gaat terug op Idg. *ṷer ‘vlechtwerk’ (De Vries, De Tollenaere).

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

weer 2, were, wirre, wjaar zn.: aarden walletje (m.n. tegen overstuivend zand, langs moestuin, bouwland); haag; vangplaats in de Oosterschelde, nl. een reusachtige fuik van wilgentakken. Mnl. were, weer ‘verdediging, afweer’, vandaar ‘verschansing’ en ook ‘visweer’. Van het werkwoord weren ‘afweren, verdedigen’.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

weer 1 (B, W), were (L, ZV), zn. v.: haag (B, L, W), (aarden) walletje (ZV). Ook 'meidoorn' (Graauw, L, SN), aangezien de meidoorn als haag gebruikt werd. Ongetwijfeld hetzelfde woord als Vmnl. were 'visweer, vlechtsel van tenen in een waterloop om de vis in het net te leiden', Vnnl. were, weer 'heg, aarden dam' (Kiliaan). Mnd. wêre, wer, D. Wehr, Oe. wer, E. weir 'weer, dam in een rivier', On. ver. Ablautend Ohd. wuori 'dam'. Het woord gaat terug op Idg. *uer 'vlechtwerk' (De Vries, De Tollenaere). Samenst. scheeweer (W) 'haag als afscheiding', hageweer (Stekene), doornweer (H, Meerdonk, Waarschoot), stekelweer (SN) 'meidoorn (gebruikt als haag)', weerdoorn (Kruibeke), weerplant (Verrebroek) 'meidoorn (gebruikt als haag)', weerscheer (B) 'haagschaar'. Vgl. Wvl. windeweer 'windscherm' (De Bo).

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

3weer s.nw.
Verdediging.
Uit Ndl. weer (1541).

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

weer II, wjêêr heg (Noordoost-Vlaanderen, oostelijk Zuid-Vlaanderen). = weer ‘dam, wal’. ~ oijsl. vǫr ‘omheining’ ~ weren ‘tegenhouden’, ~ oind. vārayati ‘afweren’.
WVD 133-134, Nehalennia afl. 97, 33.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

weer* wal, muur 0777-866 [Slicher]

weer* landerijen tussen twee sloten, de zogenaamde weersloten 1214 [Slicher]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2542. In de weer zijn,

d.i. druk bezig zijn, zich weren. Vgl. mnl. in die were sijn, weerstand bieden; Plantijn: Vroech in de weer zijn, estre matineux, estre matin en besogne; zie ook Mar. v. Nijm. 24: in de weire sijn; Marnix, Byenc. 2 v; Pers. 383 a; 387 a; 489 b; 647 a; 693 b; 865 a; Coster, 531, vs. 1092; Vierl. 341; Tuinman I, 173: Hy is vroeg in de weer; Sewel, 945; W. Leevend, V, 133; V. Janus, 24; Harreb. II, 445; afrik. met iets in die weer wees, den geheelen dag praten over iets; Antw. Idiot. 1425: in zijn weer zijn, in zijn werk zijn, het druk hebben; in de wèèr zijn, er op uit zijn; Waasch Idiot. 735: in de weer zijn, bezig zijn, bezorgd zijn; oostfri. in de wër wesen; fri. yn 'e wear wêze.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

u̯er-5 ‘verschließen, bedecken; schützen, retten, abwehren’

A. Mit Präfixen: ‘schließen’ und ‘öffnen’; ‘Tür’; u̯ortom ‘Tor’.
Ai. api-vr̥ṇóti ‘verschließt, bedeckt’, apa-vr̥ṇoti ‘öffnet’; ebenso lat. operiō ‘bedecke’, aperiō ‘öffne’ (aus *op(i)- und *ap(o)-u̯eriō); osk. veru ‘portam’, umbr. verof-e ‘in portam’, osk.vereias Gen. Sg. ‘Jungmännerbund’ (ursprüngl. ‘Torwache’, Vetter Gl. 29, 240);
lit. ùžveriu, -vérti ‘schließen’, atvérti ‘öffnen’ (woraus erst ohne Präverb veriù, vérti ‘öffnen’, und ‘schließen’; aksl. (za)/vьrǫ, vrěti ‘schließen’, Iter. ot-voriti ‘öffnen’;
Ableitungen: *u̯ortom in Nom. Pl. lit. var̃tai, lett. vàrti ‘Tor, Tür’, apr. warto ‘Haustüre’; aksl. vrata, russ. voróta ‘Tor, Türe’; auch zu 3. u̯er- könnten gehören aksl. verěja und za-vorъ ‘Hebebaum’, russ. verejá ‘Torflügel’, zavor ‘gesperrter Durchgang’;
vielleicht hierher lit. varýti ‘treiben’ (formell = germ. warjan, aksl. ot-voriti, vgl. auch ai. Kaus. vāráyati) als ‘das Tor öffnen, um das Vieh aus der Hürde hinauszutreiben’; dazu russ. provórnyj ‘geschwind, flink’.
B. u̯er-, u̯eru-, u̯rū- ‘verschließen, bedecken, schützen, retten’; u̯er-to- ‘Gehege’, u̯er-tro ‘Schutz’, u̯r̥-ti- ‘Einzäunung’.
Ai. vr̥ṇṓti (auch várati und Kaus. varáyati) ‘umschließt, wehrt’; av. Akt. -vǝrǝnav-, Med. vǝrǝn- ‘bedecken, hüllen’; Ableitungen von einer leichten Basis: ai. vr̥tá- Partiz. Perf. Pass., vr̥ti- f. ‘Einzäunung’ (av. hąm-varǝtay- ‘Tapferkeit’), varman- n. ‘Schutzwehr’, vártra- n. ‘Schutzdamm, Deich’ (osset. vart ‘Schild’ aus iran. *vr̥θra-, s. Bailey IRAS 1953, 110 f.), vr̥tra- n. ‘Abwehr, Feindschaft(en), Feind(e)’, (av. vǝrǝθra- ‘Widerstand, Wehr, Schild’), Sg. GN Vr̥tra- (‘der die Gewässer einschließt’?), varatrā- ‘Riemen’, várdhra-, vadhra- m. va(r)-dhrī ds., vara- m. ‘Einschließen’, auch vala- (av. vara- ds.), dehnstufig vāra- (av. -vāra-) ‘Deckung, Wehr’; av. varǝna- ‘Umhüllung, Bedeckung’ (danach ai. várṇa- ‘Farbe’ wohl aus ‘Bedeckung’), varǝθa- ‘Verteidigungswaffe, Wehr’, vārǝθman- ‘Wehr, Brustwehr’ usw.;
u̯erū̆- außer im Präs. vr̥ṇṓti in ai. varū-tár- m. ‘Schützer, Schirmer’, várū-tha- n. ‘Schutz, Schild, Heer, Herde, Schwarm’, vielleicht der GN Váruṇa- als ‘der Binder’ (wie Mitra oben S. 710); hierher auch ai. uruṣyáti ‘befreit, erlost, rettet’ als uru-ṣ-yáti, vgl. hitt. u̯arressesta ‘protected’; über ai. Váruṇa- s. Wackernagel-Debrunner II 2, S. 485 (zu u̯ē̆r- ‘Wasser’, oben S. 80);
gr. vielleicht εὐρώς, -ῶτος ‘Schimmel, Moder’, wenn eigentlich ‘Bedecker’ (wäre *ἐ-ϝρω-τ-, vgl. ai. arṇō-vr̥t ‘die Fluten einschließend’);
ϝερῡ̆- in hom. ἔρυσθαι ‘abwehren, retten, bewahren’, Impf. ἔρῡ-σο, -το, themat. geworden ἐρύ̄ετο, Perf. εἴρῡμαι (*ϝε-ϝρῡμαι), ion. εἰρύομαι (*ἐϝερύομαι) ‘halte fest, bewahre’, ἔρυμα ‘Schutz, Schutzwehr’, ἐρυμνός ‘geschützt, befestigt’, ἐρυσί-πτολις ‘stadtschützend’; Εὐρυσί-λαος, Εὐρύ-λαος u. dgl. (ἐ-ϝρυ-);
andere Ablautstufe ρῡ- ohne Vokalvorschlag in Inf. hom. ῥῦσθαι, hom. ion. ῥύ̆ομαι ‘schirme, errette; halte fest, halte zurück’ (letztere Bed., die auch der k-Erweit. ἐρύ̄κω, ἐρῡκάνω, ἐρῡκανάω ‘halte ab, zurück’, Pass. ‘zögere’ innewohnt, aus ‘durch einen Verschluß fernhalten, abwehren’), Perf. εἴρῡμαι (*ϝε-ϝρῡμαι), ῥῦμα ‘Schutz, Schutzwehr’, ῥύ̄σιος ‘schützend, rettend’, ῥύ̄τωρ, ῥῡτήρ ‘Retter, Befreier’, ῥῡσίπολις ‘stadtschützend’; dehnstufig ἠρίον ‘Grabhügel’;
alb. varr ‘Grab’ (*u̯ornā), vathë ‘Gehege’;
air. ferenn (*u̯ereno-) ‘Gürtel’, fertae (mir. fert) ‘Grabhügel’ (mit Steinen verschlossen) = ags. weorð (s. unten), air. feronn, ferann (*u̯erono-) ‘Land, Acker’ (wohl ‘*umhegt’); mcymr. gwerthyr ‘Festung’ (*u̯ertro-; vgl. oben ai. vartra-); hierher wohl air. Ériu, Gen. Érenn, cymr. Iwerddon ‘Irland’ als *epi-u̯eriō, Gen. -i̯onos ‘Hügel, Insel’ (vgl. ahd. werid) nach Pokorny KZ. 47, 233, ZcP. 15, 197 ff.;
got. warjan ‘wehren’, aisl. verja ‘wehren, hindern, verteidigen’, ags. werian ‘ds., aufdämmen’, ahd. weren ‘verteidigen, schützen’, as. werian ‘wehren, schützen, hindern’, germ. -varii (‘Verteidiger’, daraus ‘Einwohner’) in Chatuvarii, Bojuvarii, aisl. z. B. Rūm-verjar ‘Römer’; urnord. waru ‘der umschließende Steinkreis um ein Grab’ (s. oben ir. fert) = aisl. vǫr f., nnorw.vor m. ‘Reihe von Steinen’, auch ‘Hügel oder Bank von Steinen oder Kies’, aisl. ver n. ‘Damm, Fischwehr’, ags. wer m. ds., mhd. wer n. ‘Stauwehr’, ahd. werī ‘Wehr, Schutz’, ags. mylen-waru, -wer ‘Mühlenteich’, waru ‘Schutz’; dehnstufig ahd. wuorī f. ‘Damm’, schweiz. wuhr ‘Wehr’; aisl. vǫrn ‘Verteidigung, Schutz’, ags. wearn ‘Widerstand, Verweigerung’ (in mhd. warne, werne ‘Vorsicht, Fürsorge, Warnung’ ist ein zu *u̯er- ‘gewahren’ gehöriges Wort eingeflossen), aisl. varna ‘sichenthalten, vorenthalten’ = ags. wearnian ‘warnen’, refl. ‘sich enthalten’, ahd. warnōn ‘sich hüten, warnen’, ags. wiernan ‘sich enthalten, vorenthalten, abschlagen’;
ags. waroð n. ‘Ufer, Strand’, ahd. werid ‘Insel, Halbinsel’ (nhd. Werder), mhd. wert ‘Landrücken zwischen Sümpfen, Ufer’, mnd. werde(r) ‘eingedeichtes Land’;
ags. weorð, worð n. m. ‘Hof, Wirtschaft’ (*u̯er-to-, *u̯r̥-to-), as. wurth f. ‘gestampfter odergepflasterter Platz’ (= ai. vr̥ti-), mnd. wurt, wort, wurde, worde f. ‘erhöhter Platz, Hofstätte; Garten, Feldstück’, aisl. urð f. ‘Haufe von Felsblöcken’;
vgl. alb. vathë ‘Gehege, Hof um das Haus, Hürde, Schafstall’ (*u̯or-tā), tochar. В wärto, wart(t)o ‘Garten, Wald’, ir. fert ‘Grabhügel’; in der Bedeutung auch aksl. vora ‘saepimentum’.

WP. I 280 ff., Frisk 568 f., 593 f., 643 f.; dazu u̯erg̑h-1.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal