Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

weer - (gesneden ram)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

weer1* [gesneden ram] {oudnederlands wither 901-1000, middelnederlands we(d)er [ram, hamel]} oudsaksisch wĕthar, oudhoogduits wĭdar, oudengels weðer, gotisch wiþrus [lam]; buiten het germ. latijn vitulus [kalf, eig.: jaarling], verwant met vetus [(een jaar) oud], grieks etos, (< ∗wetos) [jaar], albaans vjet [oud], litouws vetušas [oud, eig.: bejaard], oudkerkslavisch vetŭchŭ [idem], oudindisch vatsa- [kalf, jaarling] (vgl. veteraan).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

weer 1 znw. m. ‘gesneden ram’, mnl. wēder, onfrank. wither, os. wethar, ohd. widar (nhd. widder), oe. weðr (ne. wether), on. veðr m. ‘gesneden ram’, got. wiþrus m. ‘lam’. — Grondvorm idg. *u̯et-ru, afl. van *u̯etos ‘jaar’, dus eig. ‘eenjarig dier’ (K.F. JohanssonUUÅ 1927 Nr. 1, 85), vgl. lat. vitulus ‘kalf’, oi. vatsa- ‘eenjarig dier, kalf’, oiers fess (< *vetsi) ‘zwijn, zeug’ bij lat. vetus, osl. vetŭchŭ, litt. vetuš as ‘oud’ (IEW1175).

Voor het voorkomen in onze dialecten zie de opmerking bij ram 1.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

weder 1 m. (ram), Mnl. id., Onfra. wither, Os. wether + Ohd. widar (Mhd. wider, Nhd. widder), Ags. weder (Eng. wether), On. veđr (Zw. vädur, De. væder), Go. wiþrus (= lam) + Skr. vatsas, Alb. vjelɛ, Lat. vitulus = kalf, Oier. feis = varken: een afleid. van Idg. *u̯et- = jaar (Gr. étos = jaar, Lat. vetus = bejaard), dus jaarling.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

weer 1, wier, weier, zn.: ram. Door d-syncope uit Mnl. weder ‘ram’. D. Widder, Mnd. wed(d)er, wêr, E. wether. Got. wiþrus ‘lam’. Verwant met Lat. vitulus ‘kalf’. Idg. *ṷet- ‘jaar’. Een weder is oorspr. een eenjarig dier.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

weer III, wier, weiër ram (Brabant, Limburg). = hgd. widder ‘id.’. Oorspr. bet. ‘eenjarig dier’ blijkens it. vitello ‘kalf’ bij lat. vitulus ‘kalf, got. withrus ‘lam’ en lat. vetus ‘bejaard’.
TNZN III 2, WBD 898.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

weer* gecastreerde ram 0901-1000 [WPs]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal