Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Wedde - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Wedde (Westerwolde, Gr)
1316 en 1391 Wedde1, 1483 Wedde2, 1506 tho Wedde3, 1541 to Wedde4, ca. 1660 Wedde5, 1781 Wedde6; Ten onrechte in verband gebracht met wedde < *waþja- 'ondiepte, doorwaadbare plaats'7. Het betreft hier oorspronkelijk wede 'bos, kreupelhout', vergelijk → Vlagtwedde.
Lit. 1De Vries 1946 176, 2Driemaandelijksche Bladen 14 (1914), 3Cartago fal061, 4Pathuis 1977 149, 5krt de Wit, 6krt Beckeringh, 7De Vries 1946 177.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal