Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

wals - (machine om te pletten)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

wals2 [machine om te pletten] {1750 ter aanduiding van een wals gebruikt bij het slaan van munten} < hoogduits Walze, van dezelfde herkomst als wals1 [dans].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

wals 2 znw. v. ‘werktuig om te walsen’ < nhd. walze v., van gelijke herkomst als wals 1.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

walsen ww. In de bet. “een wals dansen” uit hd. walzen of van ndl. wals, overigens uit hd. walzen; dit van walze v. “walswerktuig” (bij ’t sub wals I besprokene walzen), > nnl. wals II.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

wals 2 v. (werktuig), uit Hgd. walze, van walzen: z. wals 1.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

3wals s.nw.
Rol waarmee yster en staal uitgerol word.
Uit Ndl. wals (1847).

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

wals II: s.nw. en ww., pletrol (i.v.m. staal- en ysterwerk); Hd. walze en wälzer naas walzen en wälzen, hou verb. m. Eng. welter, “rol”, v. wals I, hou mntl. verderop verb. m. Lat. vertere, “draai”, v. weltergewig, asook wentel.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

wals ‘machine om te pletten’ -> Javaans bales ‘(stoom)wals’; Papiaments wals ‘machine om te pletten’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

wals machine om te pletten 1750 [WNT] <Duits

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal