Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Waddinxveen - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Waddinxveen (Waddinxveen, ZH)
1233 kopie 1340 in terram que vocatur Waddinxuene1, 1244 kopie 14e eeuw Waddincsvena2, ca. 1280 Waddinghe vene3, 1281-1287 Waddinsvene4, 1351-1356 Waddijnsvene5, 1356 Waddijnxveen6; De verbindingsklank -s- kan, evenals in → Rijnsburg en → Lexmond, wijzen op een oude samenstelling met een waternaam *Wadding, een afleiding van wadde 'doorwaadbare plaats, ondiepte', waarvoor zie → Ter_Wadding.
Lit. 1OBHZ 550, 2Idem 644, 3Van der Linden 1956 31, 4Corpus Gysseling I 504, 5Blok 1910 318, 6OAR11, 64v-a-65r.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal