Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Vroenhof - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Vroenhof (Valkenburg aan de Geul, Lb)
1913 Vroenhof1; vroenhof, vroonhof 'herenhoeve', een samenstelling van hof 'boerenerf, hofstede' en vroon 'van de heer'. Voor inrichting en bestuur van het middeleeuws grootgrondbezit vormt de vroonhof een centraal punt, van waaruit de hofmeier toezicht houdt op de verspreid liggende bezittingen van de heer. Behalve de versterkte boerderij van de hofmeier duidt vroonhof ook het aldaar zetelende gerecht aan. In 1400 wordt te Breust vermeld: Hartogen hof, placht te heyten den Vroenhof2.
Lit. 1Pott 458, 2Hartmann 1986 153.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal