Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Vlagtwedde - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Vlagtwedde (Westerwolde, Gr)
1316 Vlachtwede1, 1391 Flachtwide1, 1482 to Flachtwedde2, 1483 Vlachtwede3, 1559 tho Flachewedde4, ca. 1660 Vlachtwedde5, 1781 Vlagtwedde6; Samenstelling van flacht- 'wat dooreengestrengeld is' en wede 'bos, kreupelhout'. De ontwikkeling van wede tot wedde is ook in Westfalen bekend: Borgwedde (Dld) < 1090 Burgwide.
Lit. 1De Vries 1946 176, 2Cartago fal044, 3Driemaandelijksche Bladen 14 (1914), 4Cartago fal122, 5krt de Wit, 6krt Beckeringh.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal