Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

vibreren - (trillen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

vibratie zn. ‘trilling’
Nnl. vibratio ‘regelmatige trilling’ [1740; WNT], vibratie ‘id.’ [1803; WNT].
Ontleend, al dan niet via Frans vibration ‘slingerbeweging’ [1508-17; TLF], aan Latijn vibrātiō ‘id.’, afleiding van vibrāre ‘slingeren’, verwant met → wimpel en → wippen.
vibrator zn. ‘trilapparaat’. Nnl. in een vibrator, die door de luchttrillingen, welke elk geruisch veroorzaakt, in sterke trilling gebracht wordt, en deze weder aan een microphoon mededeelt, vanwaaruit zij door draden een verwijderden telephoon toegevoerd worden [1892; Groene Amsterdammer], ‘apparaatje voor seksuele stimulering’ in Stimulerende middelen: pillen, drankjes, vibrators, geitenoog, crèmes, glijpasta's enz. Zeer effectief! [1969; Leeuwarder Courant]. Internationaal woord gevormd op basis van de stam van Latijn vibrare ‘trillen’ en het achtervoegsel -ator ‘dat wat of hij die de handeling van het werkwoord uitvoert’. In de betekenis ‘apparaatje voor seksuele stimulering’ wrsch. ontleend aan Engels vibrator. ♦ vibreren ww. ‘trillen’. Nnl. vibreren ‘trillen’ [1824; WNT]. Afgeleid van Frans vibrer ‘id.’ [1508-17; TLF], ontleend aan Latijn vibrāre ‘slingeren’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

vibreren [trillen] {1553} < frans vibrer [idem] < latijn vibrare [doen trillen, zwaaien, vibreren].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

vibre’ren (vibreerde, heeft gevibreerd), (niet alg.) tremuleren (op gitaar e.a. tokkelinstrumenten). - Etym.: AN v. = o.m. een toon trillend ten gehore brengen.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

vibreren trillen 1824 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal