Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

versie - (uitvoering, tekstvariant)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

versie zn. ‘uitvoering, tekstvariant’
Vnnl. eerst versië ‘draaiing, wending; vertaling’ [1650; iWNT]; nnl. de Roomsche “Versie” ‘de tekstvariant uit Rome’ [1795; Vad.lett., 9], de waarschijnelijkste versie ‘de waarschijnlijkste verklaring’ [1831; iWNT].
Ontleend, al dan niet via Frans version ‘variant’ [1788; Féraud], ook ‘interpretatie’ [1674; Rey], eerder al ‘vertaling’ [1548; Rey] en ‘draaiing’ [1300; Grand Robert], aan middeleeuws Latijn versio ‘draaiing, verandering’ (genitief versionis), een afleiding van versus, het verl.deelw. van vertere ‘draaien, veranderen, uitleggen, vertalen’, dat verwant is met → worden.
Van Latijn vertere bestaan diverse afleidingen, die in het Nederlands in verschillende leenwoorden terug te vinden zijn, bijv. advertere ‘bemerken’, zie → advertentie, āvertere ‘afwenden’, zie → aversie, contrōversus ‘tegengesteld, betwistbaar’, zie → controverse, convertere ‘omkeren’, zie → converteren, dīvertere ‘uiteengaan, verschillen’, zie → divers, invertere ‘omkeren, omdraaien’, zie → inversie, en zie nog → extravert en → introvert.
Lit.: J.F. Féraud (1788), Dictionaire critique de la langue française, dl.3, Marseille

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

versie [uitvoering] {1650} < frans version [idem] < middeleeuws latijn versionem, 4e nv. van versio [het draaien, verandering, vertaling, versie], van vertere (verl. deelw. versum) [draaien, wenden].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

versie ‘uitvoering’ -> Indonesisch vérsi ‘uitvoering’; Negerhollands versie ‘uitvoering’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

versie uitvoering 1831 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal