Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Val - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Val (Terneuzen, Zl)
1838-1857 De Val1, 1866 De Val2; Nnl. val 'plotselinge verzinking van de oever en het daarbij ontstane schelpvormige gat', gevormd bij het werkwoord vallen. In 1800 vond hier dijkval plaats. Bij hoge, steil staande onderzeese oevers dringt het water gemakkelijk in de losse, onsamenhangende massa onder de bovenste kleilaag, waardoor welzand ontstaat. Als het evenwicht in druk tussen het water, de grond en het welzand wordt verbroken, dan loopt het welzand horizontaal weg, waardoor een gat van soms wel 20 meter diep ontstaat. Ter illustratie een citaat uit 1538: "Daer men te vooren gaen mochte veertich roeden ter Zeewaerts t'enden den tee van den dijcke, dat's nu gheheel wech ghevallen metten dijck ende dijckstael, welcken val is diep in 't innekomen, daer 't eerst begonst heeft te vallen, derthien vaem ..., daer mede wel verdroncken zijnde acht ghemeten landts"3. Een synoniem van val is grondbraak of grondbrexem; hierop gaat de waternaam Braakman (1262-1279 supra Breckeme4) terug.
Lit. 1GHAN 4 90, 2Kuyper Zaamslag, 3WNT sv Val I, 4Schönfeld 1955 235.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal