Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

vacature - (openstaande betrekking)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

vacature zn. ‘openstaande betrekking’
Vnnl. vacaturen ‘opengevallen plaatsen, ambten’ [1569; iWNT], by vacature van eenighe der selver plaetsen ‘bij onbezet zijn van enige van deze plaatsen’ [1672; iWNT].
Ontleend aan middeleeuws Latijn vacatura ‘ambtsleen dat vrij komt’ [13e eeuw; Niermeyer], een afleiding van vacare ‘vrij, leeg zijn’, zie → vacant.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

vacature [openstaande betrekking] {1569} < middeleeuws latijn vacatura [een prebende waarvan men verwacht dat zij spoedig vrij komt], eig. de vr. vorm van het toekomend deelw. van vacare [vrij, leeg zijn] (vgl. vacatie).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

vacature znw. v., eerst nnl. < lat. vacatura ‘plaats die vacant zal worden’.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

vacature znw., nog niet bij Kil. Uit mlat. vacâtûra “plaats die vacant zal worden”.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

vakature s.nw.
Betrekking wat vakant is.
Uit Ndl. vacature (1569).
Ndl. vacature uit Middeleeuse Latyn vacatura 'geestelike titel wat na verwagting binnekort vakant sal word', die vroulike vorm van die toekomende dw. vacare 'leeg wees, vry wees'.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

vacature
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

vacature ‘openstaande betrekking’ -> Indonesisch vakature ‘openstaande betrekking’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

vacature openstaande betrekking 1569 [WNT] <ME Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal