Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Ureterp - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Ureterp (Opsterland, Fr)
Fries Oerterp. 1315 Urathorp1, 1472 Wraterp2, 1505 Wreeterp2, 1518 Uredorp3, 1543 Vredorp4, 1899 Ureterp5; Ofri. ûr 'over, hoger' en dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting', later aangeleund aan terp 'wierde, kunstmatige hoogte'; er is geen terp. Ter onderscheiding van → Olterterp. Het onderscheid tussen over en uiter ook bij → Overmeer naast →Uitermeer, → Oterleek naast → Overleek en zie → Kortezwaag en → Langezwaag.
Lit. 1NGN 4 (1899) 52, 2Idem 56, 3Cartago han671, 4Gildemacher 2007 250, 5Pott 351.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal