Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

trailer - (oplegger)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

trailer [oplegger] {1926-1950} < engels trailer, van to trail [slepen] < oudfrans traill(i)er < middeleeuws latijn tracula, tragula [eg, slede, sleepnet], van trahere [trekken] (vgl. tragel [jaagpad]).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

2treiler s.nw. (geselstaal)
Sleepwa.
Verafrikaanste vorm van Eng. trailer (1890).
Eng. trailer is 'n afleiding van die ww. trail 'sleep, trek'.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

trailer (Engels trailer)

E. Sanders (1997), Borrelwoordenboek: 750 volksnamen voor onze glazen boterham, Den Haag

trailer In de uitdrukking truck met trailer omstreeks 1965 in Amsterdam en Groningen gehoord voor ‘glas bier met een borrel ernaast’. Trailer is, zoals bekend, Engels voor ‘aanhanger, oplegger’. Het idee is dat biertje en borrel met elkaar verbonden zijn of elkaar op sleeptouw nemen. Men spreekt ook van een truck met aanhanger — een combinatie die omstreeks 1970 in Flevoland is gesignaleerd — en van truck met oplegger. Die laatste benaming is in 1984 voor het eerst opgetekend. Het gaat hier, althans in technische zin, om de opvolgers van paard en wagen.

[Reeuwijk 76]

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

trailer [treeluh] 1. oplegger/aanhangwagen. Ook: de combinatie van truck en oplegger; 2. reclamefilmpje voor een nieuwe speelfilm met fragmenten uit die film.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

trailer ‘oplegger’ -> Surinaams-Javaans tléler ‘aanhangwagen’.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

trailer zn. Ontleend aan het Engels.
[film] = promotiefilmpje, aankondigingsfilm, trekfilmpje. Voor 'onze' film begon werden ons reclamefilmpjes voorgeschoteld en trekfilmpjes voor films die binnenkort in dit theater lopen.
[alg.] = het draait om de economie, suffie. Stemmen trekken met een goed buitenlandbeleid? Het draait om de economie, suffie!

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

trailer oplegger 1938 [WNT] <Engels

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

trailer (← Eng.), fragmenten uit een film of uit een televisieprogramma, bedoeld als reclame hiervoor. De trailer belooft niet zelden meer vaart en afwisseling dan de film of het programma blijken te bezitten.

Drie miljoen mensen hebben op de zender afgestemd (veel meer dan normaal dus) omdat dagenlang een trailer één van de items in het programma omschreef als ‘de revelatie omtrent de geboorte van onze republiek’. (De Morgen, 09/02/90)
Om buitenlandse gasten te overtuigen sturen we een trailer van 10 minuten op, met Engels commentaar off-screen. (Humo, 05/04/90)
De malaise in de bioscoopwereld sleepte de documentaires mee — hun plaats op het doek werd ingenomen door reclame en trailers. (Elsevier, 23/11/96)

J. Posthumus (1986), A Description of a Corpus of Anglicisms, Groningen

trailer, plural trailers [tre:lər/s] Koenen 1974; Van Dale 1976. Loanword from English trailer n. (= vehicle)

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal