Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

toets - (onderzoek, proef; drukknop)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

toets 1 zn. ‘onderzoek, proef, penseelstreek’
Mnl. touche ‘onderzoek naar het goudgehalte’ [1338; MNW], toidse ‘id.’ [1430; MNW]; vnnl. Toutse ‘toetssteen (voor onderzoek van goud etc.)’ [1551; iWNT], Die neem den toets ‘die mag de proef nemen’ [ca. 1575; Coornhert], toutskens ‘korte streken (van penseel e.d.)’ [1642; iWNT].
Ontleend aan Frans touche ‘test van goud of zilver’ [1260; Rey], ook algemener ‘test, proef’ [1285; Rey], later ook ‘steen waarop edele metalen getest worden, toetssteen’ [1562; Rey], ‘penseelstreek’ [1627; Rey]. De oorspr. betekenis is ‘stokje met een haak voor het optillen van knibbelstaafjes’ [ca. 1160; Rey], en het is een afleiding van het ww. toucher ‘in contact treden (via instrument)’, zie → toetsen.
Lit.: D.V. Coornhert (ca. 1575), Lied-boeck, Amsterdam z.j., G1v

toets 2 zn. ‘drukknop’
Vnnl. scherpe ysere toetskens ‘scherpe ijzeren plaatjes (aan de toetsen van een klavichord)’ [1619; iWNT], touche ‘toets (van een orgel)’ [1624; iWNT]; nnl. toets ‘drukknop’ (van het klavier van een muziekinstrument) [1733; iWNT], een klavier met 121 toetsen (van een zetmachine) [1846; Leeuwarder Courant].
Ontleend aan Frans touche ‘toets (van een klavecimbel)’ [1636; Rey], een afleiding van toucher ‘aanslaan (van een muziekinstrument)’ [ca. 1200; Rey]. Zie verder → toets 1 en → toetsen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

toets [proef, aanslagstuk van klavierinstrument] {touche, toetse [onderzoek van edel metaal] 1338, vgl. toetsen [edel metaal onderzoeken] 1588; als ‘aanslagstuk’ 1624} < frans touche, van toucher [aanraken], van germ. herkomst, vgl. tokkelen.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

toets 1 znw. m., (van een piano) eerst nnl. < fra. touche van het ww. toucher ‘aanraken’.

toets 2 znw. m. ‘proef tot bepaling van gehalte van edele metalen’, mnl. toetse, touche < fra. touche ‘aanraken’. — Zie ook toetsen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

toets I (van een piano enz.), nog niet bij Kil. Uit fr. touche (bij toucher; zie toetsen).

toets II (het onderzoeken), mnl. toetse, touche v.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

toets II (het onderzoeken). De afl. van fr. toucher uit het Germ. is niet aannemelijk.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

tósj (zn.) toets van piano; Nuinederlands touche <1624> < Frans touche.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

toetsj, zn.: deuk, bluts. Zoals Mnl. toetse, Ndl. toets < Ofr. toche, Fr. touche ‘aanraking’, Ofr. tochier ‘aanraken, stoten’.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

toets s.nw.
1. Proef om die gehalte van edel metale te bepaal. 2. Ondersoek in die algemeen. 3. Klawer van 'n klavier of orrel. 4. Enigeen van die knoppies op 'n sleutelbord van 'n tikmasjien of rekenaar. 5. Voorlopige eksamen om leerders se kennis te bepaal. 6. Internasionale sportwedstryd.
In bet. 1 - 5 uit Ndl. toets (al Mnl. in bet. 1, 1620 in bet. 2, 1624 in bet. 3, 1861 in bet. 4, 1868 in bet. 5). Bet. 6 is 'n leenbetekenis van S.A.Eng. test (1908). Bet. 5 is 'n uitbreiding van bet. 2.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

tóts verwonding, beschadiging (Gronsveld). = nl. toets. Ontlening uit het Frans (vgl. fr. toucher ‘aanraken’). Voor de klinker vergelijke men maastrichts tósj voor toets (bv. v.e. piano).
Jaspars 490, Endepols 429.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

toets (Picardische vorm van Frans touche)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

toets ‘aanslagstuk van klavierinstrument’ -> Fries toets ‘aanslagstuk’; Indonesisch tuts ‘aanslagstuk van piano, schrijfmachine, of keyboard’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

toets proef 1338 [MNW] <Frans

toets aanslagstuk van klavierinstrument 1624 [WNT] <Frans

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

2268. Den toets doorstaan,

d.w.z. bestand zijn tegen de proef, het onderzoek; eig. gezegd van goud, welks gehalte door middel van een toetssteen (fr. pierre de touche (ook fig.); hd. probirstein) onderzocht wordt. Zie Kiliaen: Toetsen, auri vel argenti bonitatem explorare indice lapide; toetssteen, j. goudsteen, coticula, index; bij Pers, 525 a: op den toets stellen; Kluchtspel III, 334: op den toetssteen zetten; Halma, 644: Ik moet hem eens toetsen, ik moet hem eens op de proef stellen; Sewel, 789: Iemand op den toets zetten, to try one; iets ter toetse brengen, to bring a thing to a trial; hy kan de toets niet uitstaan, he cannot stand the test; Harreb. II, 336 a: Dat kan den toets niet doorstaan. Vgl. ook het 17de-eeuwsche toets houden, hetzelfde als proef houdenBrand, Lev. v. Vondel, bl. 14: Geen toets houden; Vondel, Aenleidingh: De hemelsche Poëzy moet op den toetssteen van een beslepen oordeel proef houden.; hd. die Probe aushalten, het adj. proefhoudend, hd. probehaltend. Zie no. 2162.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

tēu-, tǝu-, teu̯ǝ-, tu̯ō-, tū̆- ‘schwellen’, erweitert mit bh, g, k, l, m, n, r, s, t, teutā- ‘Menge Volkes’; t(e)uko- ‘Fett’, tū̆bhā ‘Erhöhung’, tū̆lo- ‘Wulst’, tumo- ‘dick’, tū̆ro- ‘stark, geschwollen’; tuskā- ‘Geschwulst’

Ai. tavīti ‘ist stark, hat Macht’, Perf. tūtāva; dazu tavás- ‘stark, kraftig’, als Subst. Akk. tavásam, Instr. tavásā ‘Kraft, Stärke’; távyas- távīyas- ‘stärker’, távasvant- ‘kräftig’, táviṣmant- ‘stark, mächtig’, taviṣá- ‘stark’, táviṣī f. ‘Kraft, Macht’; ablaut. tuvi- inKompositis ‘sehr, mächtig’, tuviṣṭama- ‘der stärkste’: tūya- ‘stark, geschwind’;
av. tav- ‘vermögen’, tavah- n. ‘Macht, Kraft’, tǝvīšī f. ‘Körperkraft’; ap. atāvayam ‘ich vermochte’, tunuvant- ‘mächtig’, tauvīyah- ‘stärker’ (: ai. távīyas-), tauman- n. ‘Vermögen, Kraft, Macht’;
arm. tiv ‘Zahl’; unsicher tup’ (*tū̆-pho-) ‘Dickicht, Gebüsch’;
gr. Τιτυός der Name des geilen Frevlers wider die Leto; ταΰς· μέγας, πολύς Hes. (*tǝu̯-ú-s), ταΰσας· μεγαλύνας, πλεονάσας Hes.; σάος (kypr. Σαϝοκλέϝης), Kompar. σαώτερος, kontrahiert ion. att. σῶς, σῶος ‘heil, unversehrt; sicher’ (aus *tu̯ǝ-u̯o-s); vgl. M. Leumann Gedenkschrift Kretschmer II 8 f.; dazu hom. σα(ϝ)όω, hom. att. σῴζω (*σωΐζω), Fut. σώσω ‘retten, erhalten’, σωτήρ ‘Retter’ usw.; (‘voll an Körper = gesund’); σῶμα n. ‘Leib’ (*tu̯ō-mṇ ‘Gedrungenes’), σωματόω ‘fest machen, verdichten’; σώ-φρων (*σαό-φρων) ‘gesund an Geist, vernünftig’; mit derselben Wurzelstufe noch σωρός, S. 1083;
lat. *toveō, -ēre ‘vollstopfen’ als Grundlage von tōmentum ‘Polsterung’ (*tou̯ementom) und tōtus ‘ganz’ (*tou̯etos ‘vollgestopft, kompakt’);
russ.-ksl. tyju, tyti ‘fett werden’, ablaut. serb. tȏv m. ‘Fettigkeit’.
1. bh-Erweiterung:
Lat. tūber, -eris n. ‘Höcker, Beule, Geschwulst, Knorren’; vgl. osk.-umbr. gloss. tūfera und ital. tar-tufo, -tufolo ‘terrae tuber’;
gr. τύφη ‘zum Ausstopfen von Polstern und Betten verwendete Pflanze’ (wohl ῡ);
vielleicht air. tūaimm ‘Hügel’ (*teubh-mṇ), mir. tom m. ‘Hügel, Busch’, cymr. tom f. ‘Hügel, Düngerhaufen’ (*tubh-mo-, -mā); cymr. tumon ‘la croupe’; auch ystum ‘Biegung’ aus *eks-teubh-mo-, anders oben S. 1034;
aisl. þūfa ‘Erhöhung in der Erde, Hügelchen’, obd. düppel ‘Beule, Geschwulst’.
Mit der Bed. ‘Büschel’: ags. ðūf m. ‘Laubbüschel, ein aus Federbüschen zusammengesetztes Banner’, geðūf ‘blätterreich, üppig’, ðūft ‘ein Platz voll von Büschen’, ðȳfel ‘Busch, Dickicht, blattreiche Pflanze’, ðūfian ‘sich belauben’; aus der Sprache germ. Soldaten stammt lat. tūfa ‘eine Art Helmbüschel’ (Vegetius).
2. g-Erweiterung:
Aisl. þoka ‘Nebel’, mnd. dak(e) (aus *doke) ds., aschwed. thukna ds., ags. ðuxian ‘dunkel machen’, as. thiustri, mnd. dǖster (daraus nhd. düster), ags. ðīestre ‘dunkel’ (*þeuχstria-).
3. k-Егweiterung: ‘schwellen; Fett’ (wie aksl. ty-ti ‘fett werden’):
Lat. tuccētum ‘eine Art Bauernwurst’, tucca ‘κατάλυμα ζωμοῦ’, umbr. toco ‘tuccas’ (gall. Lw.); aksl. tukъ ‘Fett’; ahd. dioh, ags. ðēoh ‘Schenkel’, aisl. þjō ‘der dicke Oberteil des Schenkels, Arschbacke’; engl. thigh; mir. tōn m., cymr. tin f. ‘podex’ (*tuknā?); lit. taukaĩ ‘Fett’, táukas ‘Fettstückchen’ und ‘uterus’, tunkù, tùkti ‘fett werden’, lett. tūkt ds., tūks ‘Geschwulst’, tàuks ‘fett, feist’, tàuki Pl. ‘Fett, Talg’, apr. taukis ‘Schmalz’; vgl. S. 1085 teuk- ‘Keim’ und den gr. PN Tεῦκρος.
4. l-Bildungen, z. T. als wurzelhaftes *tu̯-el- erscheinend:
Ai. tūlam ‘Rispe, Wedel, Büschel, Baumwolle’, tūlī̆- f. ‘Pinsel’, pāli tūla- n. ‘Grasbüschel’ usw.? vgl. Mayrhofer 1, 520;
gr. τύλη f., τύλος m. ‘Wulst, Schwiele, Buckel’, und ‘Pflock, Nagel, penis’; alb. tul’ m. ‘Fleischstück ohne Knochen, Wade’;
lat. tullius ‘Schwall, Guß’ (*tul-no- oder -so-); vielleicht auch Tullus, Tullius ursprüngl. Name für dicke, gedunsene Personen, falls nicht etruskisch;
ags. geðyll ‘Luftzug’ (?), aisl. fimbul-þul ‘ein mythischer Fluß’; aisl. þollr (*tul-no- oder -so-) ‘Baum, Pflock’, schwed. tull ‘Baumwipfel’, ags. ðoll m. ‘Ruderpflock’, mnd. dolle, dulle ds., nhd. Dolle ds. und ‘Krone eines Baumes, Blumenbüschel, Quaste, Helmbusch’, obd. Dollfuß ‘angeschwollener Fuß, Klumpfuß’, tirol. doll ‘dick’, mnd. westfäl. dülle ‘Beule’; vielleicht der germ. Inselname Θούλη;
apr. tūlan Adv. ‘viel’, lit. túlas ‘mancher’;
ksl. tylъ ‘Nacken’; auch aksl. *tlъstъ, russ. tólstyj usw. ‘dick’ (Nachahmung des Ausganges von slav. gǫstъ ‘dicht, dick’).
Eine Erweiterung mit balt. ž (idg. oder g̑h) ist lit. pa-tulžęs ‘aufgeschwollen’, lett. tulzums ‘Geschwulst’, tulzne ‘Brandblase, Blase’; lit. tulžìs ‘Galle’;
redupl. vielleicht lat. tutulus ‘hohe kegelförmige Haartracht, Toupet’; der pilleus lanātus der Flamines und Pontifices und lett. tuntulēt (auch tunturēt) ‘sich in viele Kleidungsstücke einhüllen’.
tu̯el-, tu̯el-: gr. allenfalls in σάλος n. ‘Wogenschwall, unruhige Bewegung (des Meeres)’, σαλεῖσθαι ‘hüpfen’, σαλεύω ‘schüttle, erschüttere; schwanke’, κονίσ-σαλος m. ‘Staubwirbel’; mir. tel und t(a)ul ‘Schildbuckel’, air. mir. telach, t(a)ulach ‘Hügel’, redupl. tuthle (*tu-tu̯el-) ‘Geschwulst’ (die u-Formen durch eine ähnliche Nachwirkung des Anlauts *tu̯- wie air. cruth aus *kr̥tu-); cymr. twlch ‘runde Masse, Hügel, Brustwarze’.
5. m-Ableitungen:
Ai. tū-tumá- ‘wirkungsvoll’, túmra- ‘kräftig, dick’, tumala-, tumula- ‘geräuschvoll, lärmend’, tumala-m ‘Lärm’ (‘*Schwall, das lärmende Durcheinander einer zusammengedrängten Menge’); av. *tuma- in Tumāspana- ‘von Tumāspa- (d. h. einem, dessen Rosse feist sind) stammend’; gr. korkyr. τῡμος “τύμβος”;
gr. τύμβος ‘Grabhügel, Erdhügel’ = mir. tomm m. ‘Hügel, Busch’, cymr. tom f. ‘Erdhügel, Düngerhaufen’, falls diese nicht aber aus *tubh-mo-, -mā- (oben S. 1080);
lat. tumeō, -ēre ‘geschwollen sein’, tumidus ‘geschwollen’, tumor ‘Geschwulst’, tumulus ‘Erdhaufen, Erdhügel’, tumultus ‘lärmende Unruhe, Getöse’;
cymr. twf ‘Kraft, Stärke’, tyfu ‘zunehmen, wachsen’ (*tŭm-), mbret. tiñva (*tūm-) ‘zusammenwachsen (von einer Wunde); gedeihen’;
aschwed. þumi m. ‘Daumen’, þum ‘Zoll’, aisl. þumall ‘Daumen’; ahd. dūmo, ags. ðūma ‘Daumen’, ðȳmel ‘Fingerhut’, mnd. dūmelinc, nhd. Däumling; mhd. doum ‘Zapfen, Pfropf’ (Bed. wie gr. τύλος);
lit. tumė́ti ‘dick werden, gerinnen’, tùm(s)tas ‘Haufe, Menge’, tùmulas m. ‘Stück’;
toch. В tumane, tmāne, A tmāṃ ‘10.000’.
6. n-Bildungen, z. Т. als wurzelhaftes *tu̯-en- erscheinend:
Frühnhd. tünne ‘Woge’, nd. düning, dünung ‘Wellen gegen die Windrichtung’; aber air. tonn, bret. usw. ton ‘Welle’ aus *tus-nā (S. 1084) oder *to-snā (S. 971 f.); nd. dūnen ‘schwellen’, mnd. dūn(e) ‘geschwollen, dicht’;
lit. tvį́stu, tvinaũ, tvìnti ‘anschwellen (vom Wasser)’, Kaus. tvìndau, -yti ‘anschwellen machen’ (mit Ablautentgleisung tvainýtis ‘buhlen’, wenn eig. ‘schwellen’), tvãnas ‘Flut’, tvanùs ‘leicht schwellend (vom Fluß)’, lett. tvans, tvana ‘Dampf, Dunst’.
Mit -nk-Erw.: lit. tviñkti ‘anschwellen, schwären’ = lett. tvīkt ‘Schwüle fühlen, vor Hitze schmachten’; lett. tvīcināt ‘schwül machen, durstig machen’, lit. tvìnkščioti ‘fühlbar schlagen (vom Puls)’, lit. tveñkti ‘schwellen machen’, tvañkas ‘Schwüle’, tvankùs ‘schwül’ (Ablautentgleisung in lett. tveicināt = tvīcināt und tvàiks ‘Dampf, Dunst, Schwüle’); mit t:lit. tùntas ‘Haufen, Menge’ = tùmtas, wozu vielleicht gr. τύντλος ‘Kot, Schlamm’ (als Rückstand einer Überschwemmung)?
Auf einem *tu̯-ēn : *tu̯en-ós, *tu̯n̥- “φαλλός” beruht gr. σάθη ‘penis’ (Bildung wie πόσ-θη : πεός), σαίνω ‘schwänzeln, schmeicheln’, σαῖνα, σάννιον “αἰδοῖον” Hes. (-νν- hypokoristische Doppelung); dazu σάννας “μωρός”, σαννίων ‘du Tor, du Narr’; auch wohl σανίς ‘Pfahl, Balken, Brett’.
7. r-Bildungen:
Ai. turá- in der Bed. ‘stark, reich’ (wozu tuvi- als Kompositionsform wie z. B. κῡδ-ρό-ς : κῡδι-άνειρα); aisl. þora ‘wagen’, þoran ‘Mut, Tüchtigkeit’, þori ‘Menge, Masse’;
gr. τί:-τυρος ‘Bock, Satyr’;
av. tūiri- n. ‘käsig gewordene Milch, Molke’; gr. σωρός ‘Haufen’ (*tu̯ō-ró-s), dazu ablaut. *tū-ro- in gr. τῡρός ‘Käse’, βού-τῡρον ‘Butter’; Zugehörigkeit auch von abg. tvarogъ ‘lac coagulatum’ als einer Hochstufenform ist gut möglich; vgl. tvorь ‘opus, Schöpfung’ unter tu̯er-2;
gr. Τῡρώ, eine Heroine, wohl eig. ‘die Strotzende, Schwellende’; auch illyr. PN Turo, Turus; ven. PN Turus, gall. VN Turones ‘Tours’, ON Turīcum ‘Zürich’; mir. PN Torna (*turoni̯os);
lat. *tūro-s, -m ‘geschwollen; Klumpen’ wird vorausgesetzt durch ob-, re-tūrō ‘verstopfe’; turgeō, -ēre ‘aufgeschwollen sein, strotzen’ vielleicht Ableitung von einem *tūr-igos ‘Schwellung treibend’, intrans. Gegenstück zur Klasse faktitiver Verba auf -(i)gāre; spätlat. turiō, turgiō (-gi- wohl nicht ursprüngl., sondern Ausdruck fur , oder Anlehnung an turgēre) ‘junger Zweig, Trieb, Sproß’;
7.a: das Wort für Stier: gr. ταῦρος, alb. tarok, lat. taurus, osk. ταυρομ, umbr. turuf, toru ‘tauros’, apr. tauris ‘Bison’, lit. taũras ds., aksl. turъ ‘Auerochs’ (Trautmann 315, Vasmer 3, 154), entweder aus idg. *tǝuro-s (vgl. ai. túm-ra- ‘strotzend’ als Beiname des Stieres), oder wegen des orientalischen Stierkultes mit ursemit. *tauru (arab. twr) zusammenhängend; gall. tarvos (mir. tarb, cymr. tarw), venet. ON Tarvisium, wohl nach kelt. carvos ‘Hirsch’ umgestaltet; aisl. þjōrr, ndl. dial. deur usw., sind nach aisl. stjōrr, ahd. stior umvokalisiert, deren Bedeutung wiederum von unserem Worte beeinflußt ist (s. oben idg. *steu-ro- S. 1010);
unsicher ags. ðēor ‘Entzündung’ (*tēu-ro- ‘*Geschwulst’?).
8. s-Bildungen, zusammenhängend mit dem es-St. ai. tavás-, av. tavah- usw.:
Das germ. und bsl. Wort für ‘tausend’: got. þūsundi f., ahd. thūsunt, dūsunt f. u. n., lex Salica thūschunde; as. thūsundig, thūsind, ags. ðūsend f. n., aisl. þūsund f., þūshund, þūshundraþ (germ. *þūs-hundi ‘vielhundert’, idg. *tūs-k̑m̥tī);
lit. túkstantis m., lett. tũkstuots, apr. tūsimtons (Akk. Pl.); daneben lit. *tū́kstas in tūkstàsis und túkstinis ‘tausendster’;
aksl. tysęšta, ablaut. tysǫšta f., russ. tysjača, skr. tȉsuća usw. (*tūsenti̯ā, *tūsonti̯ā);
mit der Bedeutung ‘Schwall, anschwellende Bewegung (auch seelisch), Auflauf, Tumult’ u. dgl.: aisl. þausk n., þausn f. ‘Lärm, Tumult’, þeysa, þysja ‘vorwärtsstürmen’, þys-s m. ‘Getümmel’, ahd. dōsōn ‘brausen, rauschen, lärmen’, nhd. tosen, aisl. þjōstr ‘Heftigkeit’, þȳstr ‘Zorn, Windstoß’, nisl. þusur f. Pl. ‘Heftigkeit, Unbeherrschtheit’, þusumaður ‘heftiger Mensch’, ags. ðyssa m. ‘Toser’, mægen-ðysse ‘violence, force’;
mit der Bedeutung ‘Schwellung eines Blütenstandes; Büschel; Haufen, Hügel’ usw.: gall. tuðos, tuððos ‘Schichte’? (*tus-to-, Loth RC 43, 165; anders - Lw. aus vlat. tōstus - Whatmough JC St. 1, 7 ff.), cymr. tusw m. ‘Bündel’ (*teus-t-u̯o-), bret. tossen, Vannes tosten ‘Hügel’ (*tus-tā), bret. tuchen ds. (*toust-i̯en); ob air. tūaimm ‘Hügel’ aus *teus-mṇ? anders oben 1.; ahd. dosto, tosto ‘Büschel, Troddel’ und ‘Origanum vulgare’ (nhd. Dost, Dosten), nhd. dostig ‘ausgebreitet, aufgedunsen’; ostfries. dūst ‘Troddel’, norw. tūst ‘Büschel, Haarzotte, Quaste’, tūsta ‘Büschel, Knoten, Bündel, Baum mit buschiger Krone’, isl. þūsta ‘Haufen, Masse’;
eventuell hierher ai. tūṣa- m. ‘Saum eines Gewandes’, falls ursprüngl. ‘Quasten’;
lett. tūska ‘Geschwulst’, tūsḱis ‘Wassersucht’; tušḱis ‘Wisch, kleines Bündel’ (könnten auchsk-Ableitungen neben lett. tûkt ‘schwellen’ sein); nhd. Dosche ‘Busch, Dolde, Krauthaupt, Blumenstrauß, Quaste’;
ein *tu̯os-ti- oder *tu̯ǝs-ti- vielleicht in got. ga-þwastjan ‘stark, fest, sicher machen’, þwastiþa ‘Sicherheit’, isl. þvest, þvesti n. ‘die festen Teile des Fleisches’.
9. t-Ableitung teutā ‘(Menge) Volk, Land’; teutono-s ‘Landesherr’:
Illyr. PN Τέυτα, Teutana, Teuticus, Τεύταρος; messap. PN θeotoria, Gen. θeotorras; thrak. PN Tauto-medes; osk. τωτο, touto, umbr. Akk. totam ‘civitas’; gall. GN Teutates (*teuto-tatis ‘Landesvater’ zu tata, oben S. 1056), jünger Toutates, Tōtates, Tūtates, PN Teutiō, Toutius, Tūtius, Toutonos;
air. tūath ‘Volk, Stamm, Land’, cymr. tūd ‘Land’, corn. tus, mbret. tut, nbret. tud ‘die Leute’;
got. þiuda, ahd. diot(a) ‘Volk’, as. thiod(a), ags. ðéod, aisl. þjōð ‘Volk, Leute’, wovon ahd. diutisc, nhd. deutsch (ursprünglich ‘zum eigenem Stamm oder Volk gehörig’, Weissgerber Deutsch als Volksname 1953, 261) und ahd. diuten ‘verständlich machen (gleichsam verdeutschen), erklären, deuten’, ags. geþīedan ‘übersetzen’, aisl. þȳða ‘ausdeuten, bedeuten’; germ. VN *Theu-danōz, keltisiert Teutonī, Toutonī, zum dän. ON Thyte-sysæl; got. þiudans ‘König’ (*teutonos), aisl. þjōðann, ags. ðéoden, as. thiodan ds. (illyr. PN Teutana, gall. Toutonos);
lett. tàuta ‘Volk’, apr. tauto ‘Land’, lit. Tautà ‘Oberland, Deutschland’, altlit. (Daukša) tautà ‘Volk’;
hitt. tuzzi- ‘Herr, Heerlager’ (*tut-ti-?).

WP. I 706 ff., WH. II 650 ff., 712 f., 714, 715 f., 718 f., 721, Trautmann 314 f., 331 f., Vasmer 3, 149, 154, 160 f., 161 f.; Krahe Sprache u. Vorzeit 65 ff., Mayrhofer 1, 490, 513 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal