Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

't Goy - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

't Goy (Houten, U)
10e eeuw Upgoa1, 1126 vervalst? 12e eeuw kopie Vpgoge1, 1131 Vpgoie2, ca. 1164 Opgoi3, 1190 Goye3, 1257 Ghilebertus de Goie4, 1280-1287 in tgherechte van den goye5, 1381-1383 by den huyse ten Goye, int gerecht van den Goye6, 1599 Tghoy7, 1665 Tgoij8, 1839-1859 't Gooij9; Onl. goi, gouw 'woongebied, koningsgoed', met in de oudste vormen de toevoeging up, op 'stroomopwaarts gelegen', mogelijk ter onderscheiding van →Het_Gooi bij Naarden. Archeologische vondsten wijzen op bewoning die terugreikt tot in de Romeinse tijd. In de latere middeleeuwen lag hier het gelijknamige slot van de de graven van Goye.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 151, 2Gysseling 1960 768, 3Künzel e.a. 1989 151, 4OBHZ 1164, 5Corpus Gysseling I 495, 6RRU 663, 687, 7krt Hornhovius, 8krt Blaeu, 9GHAN 1 72.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal