Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

terstond - (onmiddellijk)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

terstond bw. ‘onmiddellijk’
Mnl. ter stont ‘toen, op dat moment; onmiddellijk’ in .xiii. bleuer dar dod ter stont ‘dertien stierven er onmiddellijk’, Hier verstont ioseph nv ter stonden. Dat ... ‘hier begreep Josef onmiddellijk, dat ...’ [beide 1285; VMNW]; vnnl. dat ghy ter stond ende zonder delay de zelve ordonnancie condicht ‘dat u onmiddellijk en zonder uitstel deze ordonnantie uitvaardigt’ [1522; iWNT], terstont daer naer ‘onmiddellijk daarop volgend’ [1542; iWNT].
Gevormd uit de met een lidwoord samengetrokken vorm ter ‘op/in/volgens/door de’ van → te 1 en het vrouwelijke zn. stond ‘tijd, tijdstip, moment’, zie → stonde ‘id.’.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

† terstond bijw., reeds mnl. Uit ter + stond.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

terstond bw. (deftig)
Dadelik, onverwyld.
Uit Ndl. terstond (Mnl. terstont), 'n koppeling van ter (uit te der) en die datief ekv. van die s.nw. stond 'tyd, tydstip'.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

terstond ‘aanstonds, dadelijk, onverwijld, onmiddellijk’ -> Fries terstond ‘aanstonds, dadelijk, onverwijld, onmiddellijk’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal