Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Terblijt - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Terblijt (Valkenburg aan de Geul, Lb)
Limburgs Terbliêt. 1292 Tremblijt, Trembliet1, 1325 Tremplyt2, 1375 ter Blijt3, 1444 Trumblyt4, 1603 Bliet5, 1646 de Blijdt6, ca. 1660 Bliet7, 1790 Ter bleyt8, 1803-1820 Terblit9, 1838-1857 Terblied10, 1846 Terblijt11; Wel verklaard uit rom. *tremuletum 'plaats waar veel populieren staan, populierenbos', een afleiding van lat. tremulus '(tril)populier' met het Romaanse verzamelsuffix -etum12. De accentuering is nog Romaans. Het eerste deel van de naam werd niet meer begrepen en gereïnterpreteerd als te der > ter en Bliet, vergelijk → Terziet. De slot-dentaal is standvastig en er is dan ook geen aanleiding om uit te gaan van een oorspronkelijke naam Blye13.
Lit. 1Schrijnemakers 2014 230, 2Tummers 1962 34, 3Schrijnemakers 2014 230, 4Tummers 1962 34, 5LIKP 10, 6Schrijnemakers 2014 230, 7krt Vyerighe Colom, 8LIKP 29, 9krt Tranchot, 10GHAN 4 121, 11Van der Aa 8 755, 12Tummers 1962 36, 13Renes 1988 103.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal