Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

tentamen - (voorexamen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

tentamen zn. (NN) ‘voorexamen’
Vnnl. eerst een tentamen te doen ‘een poging te doen’ [1654; iWNT vigileeren], dan niet alleen op het eerste Tentamen, maar ook op de volgende Examens ‘... eerste (voor)examen van de examinandi ...’ [1676; iWNT proeveling].
Ontleend aan Latijn tentāmen ‘poging, proef’, een nevenvorm van temptāmen ‘id.’, dat afgeleid is van temptāre ‘aanraken, beproeven’.
Latijn temptāre ‘aanraken’ is wrsch. een frequentatief, gebaseerd op een verondersteld verl.deelw. *tempto- ‘geraakt’, dat dan is afgeleid van de wortel pie. *temp- ‘spannen’, zie → tempo.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

tentamen [(voor)examen] {1654} < latijn temptamen, tentamen [proef, onderzoek], van temptare [aftasten, onderzoeken] + -men, achtervoegsel dat abstracta vormt (vgl. temptatie).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

tentamen (Latijn tentamen)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

tentamen ‘(voor)examen’ -> Indonesisch téntamén ‘(voor)examen’; Papiaments tèntamen ‘(voor)examen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

tentamen (voor)examen 1654 [WNT vigileeren] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal