Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

tektonisch - (m.b.t. verstoring in de aardlagen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

tektonisch bn.m.b.t. verstoring in de aardlagen’
Nnl. tectonisch, tektonisch ‘inzake (verstoring van) de aardlagen’ in De tectonische aardbevingen ontstaan door de inkrimping van het gloeiend vloeibare der aarde [1885; Blink], de aardbeving ... een zuiver tektonisch verschijnsel [1909; Groene Amsterdammer], de tektonische bouw van de aardkorst [1914; NRC], Een tectonisch gebergte, is ontstaan door verstoring der oorspronkelijke ligging der aardgesteenten [1914; WNT Aanv.].
Internationale wetenschappelijke term, in het Nederlands wrsch. ontleend via Engels tectonic ‘met betrekking tot de aardlagen’ [1894; OED], Frans tectonique ‘id.’ [1896; TLF], of Duits tektonisch, aan Laatlatijn tectonicus ‘inzake het bouwen’; dat woord is ontleend aan Grieks tektonikós ‘id.’, een afleiding van téktōn (genitief téktonos) ‘bouwer, timmerman’, verwant met tékhnē ‘kunst, vaardigheid’, zie → techniek.
Lit.: H. Blink (1885), Onze Planeet, Groningen, 132

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

tektonisch [m.b.t. verstoring van de aardlaag] {1926-1950} < modern latijn tectonicus < grieks tektonikos [van de bouwmeester], van tektōn [timmerman], verwant met technè (vgl. techniek).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

tektonisch ‘verband houdend met een verstoring in de ligging van de aardlagen’ -> Indonesisch téktonis ‘verband houdend met een verstoring in de ligging van de aardlagen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

tektonisch m.b.t. verstoring van de aardlaag 1914 [Aanv WNT] <modern Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal