Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

tal - (aantal, hoeveelheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

tal zn. ‘aantal, hoeveelheid’
Onl. tala ‘aantal, hoeveelheid’ in thero thiernan neis nehein zala ‘van de meisjes is er geen aantal (d.w.z. ze zijn talloos)’ [ca. 1100; Will.]; mnl. tal ‘een bepaalde handelshoeveelheid aan vis, turf e.d.xi tale witincks ‘11 porties wijtingen’ [1286; VMNW], 241/2 tal cleinre scollen, elc tal 45 gr. ‘... 45 grote penning per tal’ [1342; MNW], 28 tale turfs, elc tal 3 d [1343-46; MNW], tal ‘aantal’ [1477; Teuth.]; vnnl. in schuyten sonder tal ‘ontelbare schuiten’ [1613; iWNT], tal van vrouwen ‘een groot aantal vrouwen’ [1667; iWNT]; nnl. als tweede lid in diverse samenstellingen: tweetal ‘aantal van twee’ [1710; iWNT tweetal], jaartal ‘aantal verstreken jaren sinds het begin van de jaartelling’ in 't melden van 't jaartal [1760; iWNT jaartal] (eerder betekende het woord al ‘een aantal aaneengesloten jaren’), talstelsel ‘rekenstelsel met een bepaalde waarde (het grondtal) als basisrekeneenheid’ in het Talstelsel der tien tallen, in onderscheiding van andere talstelsels [1793; iWNT], kindertal ‘aantal kinderen’ [1820; iWNT spellen], dodental ‘aantal doden’ in het dodental in deze buurt is tot tien gestegen [1952; Leeuwarder Courant].
Erfwoord, uit Proto-Germaans *tala-, zie verder → taal.
Oorspr. was tal een bepaalde hoeveelheid van telbare handelswaar, bijv. van vis en turf. Het precieze aantal kon variëren per product of regio. Deze betekenis is nog herkenbaar in de samenstelling talhout, zie onder. Later werd de betekenis algemener ‘aantal, onbepaalde hoeveelheid’ en ‘grote hoeveelheid’. Het woord komt voornamelijk voor in samenstellingen en vaste verbindingen (zie boven). Zie ook → getal 1 en → aantal.
talrijk bn. ‘groot in aantal’. Vnnl. talrijk ‘uit vele afzonderlijke elementen bestaand (van een collectivum)’ in zoo talryk een volk [ca. 1635; iWNT verachteloozen], ‘veel’ in talryker proeven ‘veel meer proeven’ [1761; iWNT voltooien]. Gevormd uit tal en het bn.rijk 2 in de betekenis ‘overvloedig’. ♦ talhout zn. ‘smal stuk hout’. Mnl. talholt ‘kleine langwerpige stukken hout, verkocht per bundel van een bepaald aantal’ [1364; MNW], talhout ‘id.’ [1374-95; MNW]; vnnl. ook als telbaar voorwerp in ymande mit een knuppel, talholt, tange, ... blont ofte blau ofte bloedich te slaen [16e eeuw; MNW]. Samenstelling van tal in de Middelnederlandse betekenis ‘bepaalde handelshoeveelheid’ en → hout. Dit woord is alleen nog bekend in de uitdrukking zo mager als een talhout ‘zeer mager’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

tal* [(grote) hoeveelheid] {tal(l) 1285} naast getal.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

tal znw. o., mnl. tal ‘getal, telling’, Kiliaen tal (Sax. Sicamb.). — Zie: getal.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

tal znw. o. Zie getal. Kil. noemt tal “Sax. Sicamb.”.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

tal o., z. getal en taal en vergel. aantal, overtollig, voltallig.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

tal s.nw.
Aantal, hoeveelheid.
Uit Ndl. tal (al Mnl.). Tal is 'n vorm naas getal, en hou verband met taal en tel.
Fries tal.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

tal flink, kras (Drente). = 2e deel van got. untals ‘ongehoorzaam’, oeng. getæl ‘snel’, ohgd. gizal ‘snel, behendig’. ~ nl. taal, nl. getal ~ hgd. erzählen ‘vertellen’, hgd. zahl ‘getal’, ono. tala ‘vertelling, getal’, ~ got. talzjan ‘onderwijzen’. Grondbetekenis: ‘kunnende tellen en spreken’.
Sassen 1951, 53, NEW 718, Falk/Torp 1243, ODEE 901.

Thematische woordenboeken

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Tal, van tellen.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

tal* (grote) hoeveelheid 1285 [CG Rijmb.]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

del-1 ‘zielen, berechnen, nachstellen’, auch ‘listig schädigen’ und ‘zählen, erzählen’, dolo- ‘Abzielen, (böse) Absicht’

Vielleicht arm. toł ‘Linie, Reihe’, tołem ‘reihe aneinander’;
gr. δόλος ‘List, Köder’, δολόω ‘überliste’, δόλων ‘kleiner Dolch der Meuchelmörder’ (über δόλων ‘Segelstange’ s. unter del-3);
aus dem Gr. sind entlehnt lat. dolus ‘List, Täuschung’, dolō ‘Stockdegen, Stilett’, osk. Akk. dolom, Abl. dolud ‘dolus’;
anord. tal n. ‘Rechnung, Anzahl, Rede’ (ags. tǣl n. ‘Berechnung, Reihe’, gital ‘Zahl’), davon an. telja ‘(er)zählen’, ags. tellan, ahd. zellen (Fem. anord. tola ‘Rede, Zahl, Rechnung’), ags. talu ‘Erzählung, Reihe’, ahd. zala ‘Zahl, Bericht’ (davon an. tala ‘reden’, ags. talian ‘rechnen, bedenken, erzählen’, ahd. zalōn ‘berechnen, zählen, zahlen’); g-Erweiterung in engl. talk ‘reden’; vom s-Stamm *talaz- n.: got. talzian ‘belehren’, un-tals ‘ungelehrig, ungehorsam’, dazu ags. getǣl ‘rasch, schnell’, as. gital ahd. gizal ‘schnell’; mit der in dolus vorliegenden Bedeutungsfärbung dehnstufig anord. tāl f. ‘Betrug, Arglist’, ags. tǣl f. ‘Tadel, Verleumdung, Spott’, ahd. zāla ‘Nachstellung, Gefahr’, zālōn ‘wegreißen, rauben’; schwundstufig ags. tyllan ‘verlocken’ (*dl̥n-).
Ursprüngliche Gleichheit mit del- ‘spalten’ ist unsicher; etwa vom Abzielen des Beils auf das zu spaltende Holz oder aus der Runentechnik (Zahlzeichen als Einschnitt)?
Über *dil- in got. ga-tils ‘passend’, usw., s. unter ad-2; wohl kaum aus einer Nebenform*dai-l- hierher. Eine Vereinigung mit *del- versuchen Persson Wzerw. 115, Pedersen KZ. 39, 372, indem sie, von dā-, dāi- ‘teilen’ ausgehend, *de-l- und *dai-l-, dī̆-l- als parallele Erweiterungenfassen.

WP. I 808 f.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal