Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

-t - (oud achtervoegsel in geografische namen)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

*-iþi (suffix)
Het verzamelsuffix -iþi < *-iþja- is in de vroege middeleeuwen en wellicht reeds daarvoor zeer productief geworden. Het betreft een stapeling van het collectiverende suffix *-iþ-, waarnaast de variant *uþ- / *oþ- voorkomt, uitgebreid met het plaatsnaamvormende suffix -ja-. Het stapelsuffix *-iþja- heeft als functie de plaats aan te duiden waar een bepaalde hoeveelheid van iets (meestal vegetatie) voorkomt. In jongere namen is het verzamelsuffix nog productief als -t, vergelijk → Berkt1. Oudste attestaties in plaatsnamen: 726 kopie 10e eeuw Marithhaime (→ Merm), 850 kopie 10e eeuw Thrimnithi (→ Drumpt), 10e eeuw Hamarithi (→ Ophemert)1. Van waternamen afgeleide nederzettingsnamen met -iþum (datief meervoud met plaatsaanduidende functie) zijn: 2e helft 11e eeuw Afrithon (→ Afferden2) en 814 kopie ca. 1170 Dubridun (→ Deuverden).
Lit. 1BCN 25 (1969) 11.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal