Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

substitutie - (vervanging)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

substitutie zn. ‘vervanging’
Vnnl. substitutie ‘plaatsvervanging’ [1553; Van den Werve]; (bij volmachten of in erfrecht) in dat gheene clausulen van substitutie (in) Testamenten oft contracten, sullen effect sorteren ten sy dat ... [1586; WNT]; nnl. substitutie ‘plaatsvervanging’ in B, secretaris van Stavoren, zal in Persoon of by Substitutie ... verkopen: ... [1758; Leeuwarder Courant], ‘vervanging’, in allerlei wetenschappen, in substitutie of in plaats stelling (van de leden eener vergelijking) [1821; WNT], substitutie van ch voor k [1902; WNT vast], bewustzijnswisseling, een ander Ik ... deze substitutie [1914; Groene Amsterdammer], substitutie van een product van eigen bodem door ... [1934; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan Frans substitution ‘vervanging, het stellen in plaats van’ [1538; TLF], ouder substitucion, sustitution ‘vervanging bij afwezigheid’ [13e eeuw; TLF], ontleend aan Laatlatijn substitutio (genitief -ionis) ‘vervanging, het stellen in plaats van’; dat woord is een afleiding van klassiek Latijn substituere ‘vervangen, stellen in plaats van’, gevormd uit → sub- ‘onder, bij’, en -stituere, combinatievorm van statuere ‘opstellen, vaststellen’, zie → statuut.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

substitutie ‘plaatsvervanging’ -> Indonesisch substitusi ‘plaatsvervanging’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal