Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

stekken - (loten in de grond steken)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

stek zn. ‘loot; vaste plaats’
Mnl. stecke ‘grenspaal’ [1240; Bern.], ‘palissade, omheining’ in Die stecken van desen tune sal wesen heileg hope ‘de steunpalen van deze omheining worden gevormd door heilige hoop’ [1290-1310; MNW-P], ‘nagel, bout’ in Die coorden sloechmen mit coperen stecken in die eerde ‘de koorden zette men met koperen pinnen vast in de aarde’ [ca. 1425; MNW], verder ‘staak, steel’ [1477; Teuth.] en ‘afgepaalde ruimte’ in Eene stecke, daer noch hende noch beghin in es ‘een ruimte waarin een einde noch een begin is’ [1485; MNW]; vnnl steck ‘stam, stronk, stok(je), staak’ [1574; Kil.]; nnl. ‘jonge loot om te planten’ [1659; WNT].
Os. stekko ‘staak, stok’ (mnd. sticke(n) ‘puntige stok, grenspaal’); ohd. stecko ‘staak, puntige stok’ (nhd. Stecken ‘stok’); nfri. stek ‘hek, staketsel’; oe. stecca in geoc-stecca ‘balk van een juk’; < pgm. *stekkan-. Hiernaast staan nfri. stikke ‘houten pin om iets aan vast te leggen’ en oe. sticca ‘stok, pin’ (ne. stick); < pgm. *stikkan-.
Stek is een afleiding van het werkwoord pgm. *stek(k)ōn-, Hoogduits stecken ‘stekend bevestigen’. dat een frequentatief is bij → steken.
Uit de betekenis ‘omheining van staken’ is bij overdracht ontstaan de betekenis ‘afgepaalde ruimte’, zoals in houtstek ‘houtopslagterrein’, waaruit ‘vaste plaats’, zoals in visstek. Tegenwoordig is het woord vooral in gebruik als aanduiding van ‘jonge loot om te planten’.
stekken ww. ‘stekken in de grond steken’. Nnl. eene welbekende handelwijze der tuiniers om planten te vermenigvuldigen, namelijk door stekken [1863; iWNT]. Afleiding van stek ‘jonge loot om te planten’.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

stekken 2 znw. ‘takjes in de grond steken, om daaruit een nieuwe plant te kweken’ is een jonge afl. van stek, dat in het nnl. de bet. ‘afgesneden loot’ heeft ontwikkeld.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

stekken ‘een plant vermeerderen’ -> Javaans dialect stèk ‘een plant vermeerderen’.

stekken ‘(Vlaams) bepaald kaartspel’ -> Frans dialect stèk ‘kaartspel’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal