Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Staphorst - (geografische naam)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1989), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 1e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

Staphorst [geogr.] gedacht wordt aan een ontstaan uit stap [vonder] + horst [struikgewas]

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Staphorst (Staphorst, O)
Uitspraak: stappest, stappers. 1217 kopie Staphorst1, 1263 kopie Staphorst2, 1283 kopie Staphorst3, hof: 1346 kopie in Antiquo Staphorst4, 1355 an die Staphorst5, land: 1381-1383 op Staphorstervene6, 1402 Staphurst7, 1539 Stapporst8, 1665 Staphorst9; Mnl. stap 'trede, kleine verhevenheid, vonder' en horst 'begroeide hoogte'10.
Lit. 1Cartago dik015, 2OSU 1594, 3Cartago dik034, 4Idem dik050, 5Idem dik056, 6RRU 757, 7Cartago dik144, 8NGN 1 (1884) 127, 9krt Blaeu, 10Moerman 1956 106.

Dateringen of neologismen

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

Staphorster variant; — scenario (naar de ultraconservatieve gemeente Staphorst), meerderheidsregering van CDA en VVD met steun van de kleine rechtse partijen (SGP, GPV, RPF). Meer algemeen ook voor ‘zeer conservatieve denktrant’. Sinds het begin van de jaren tachtig.

De Staphorster variant speelt overschatte rol. (De Volkskrant, 19/04/86)
Algemeen wordt aangenomen dat in het Staphorster scenario de kleine rechtse partijen alleen dwars zullen liggen bij de afhandeling van immateriële kwesties als de euthanasie en de Wet Gelijke Behandeling. (Elsevier, 14/03/87)
De VVD-aanhang ziet liever een Staphorster-variant dan een coalitie met de PvdA. (Haagse Post, 11/04/87)
Wij stellen dat het feminisme een gevaar is geworden. Niet omdat wij het veel bejubelde gezin als ‘hoeksteen van de samenleving’ zien, maar omdat het feminisme verworden is tot een op effectbejag gerichte emancipatie-beweging met sektarische trekjes. Angstig is dat de aanhang van deze Staphorster variant een onevenredig grote invloed uitoefent op zowel de politiek als het maatschappelijk leven. (Nieuwe Revu, 19/03/97)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal