Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

slegge - (grote houten hamer)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

slegge*, sleg [houten hamer] {slegghe 1285} oudhoogduits slegil, oudengels slecg (engels sledge), oudnoors sleggja; bij slaan (sloeg geslagen).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

slegge, sleg znw. v., mnl. (noordnl.) slegghe v. ‘sleg, houten hamer’, oe. slecg v. (ne. sledge-hammer), on. sleggaj v. ‘grote smidshamer’ < germ. *slagjōn, is afgeleid van slaan. — Daarnaast stond *slagjan in ohd. man-slecko ‘moordenaar’.

Ook mnl. sleyen mv. (fri.-holl.), vgl. noord-holl. slaai, fri. slaei is op te vatten als friese vorm van slag, terwijl gronings slaai ook kan teruggaan op os. slegi (W. de Vries Ts 40, 1921, 96-97).

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

sleg, slegge znw., mnl. (noordndl.) slegghe v. “sleg, houten hamer”. = ags. slecg v. (eng. sledge-hammer), on. sleggja v. “een soort hamer”, germ. *slaʒjô(n)-. Bij slaan. Vgl. ohd. man-slecko m. “moordenaar” (*slaʒjan-). Mnl. (fri.-holl.) sleyen mv., nog N.-Holl. slaai, fri. slaei “slegge” is niet ’t zelfde woord als slegge, eer een fri. vorm = slag.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

sleg(ge). Bij mnl. sleyen enz. ook gron. slaai, dat = os. slegi (zie slag) kan zijn: W.de Vries Tschr. 40, 96 v.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

slegel m., slegge, slei, v.: z. sleeg.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

slekke zn; v.: zware houten hamer. Intensivum van slagge, sleg, bij het ww. slaan. Vgl. E. sledgehammer.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

slei II, slaai bep. hamer (Groningen). ~ slaan en sleg ‘grote hamer’.
DB X 75.

slooi, slaai houten hamer (Groningen, Noord-Holland). = nl. sleg, slegge, slei, fri. slaei ‘id.’, eerste deel van eng. sledgehammer. Afl. van slaan. Vgl. voor de g geslagen. Vgl. voor het vocalisme: vleien naast flikvlooien.
Daan 1950, 118, WNT XIV 1668, NEW 648, Pannekeet 319, Ter Laan 819.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal