Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Sion - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Sion1 (Delft, ZH)
1510 Syon bij Delff1, 1611 T'syon2; Naar het gelijknamige klooster gesticht in 1403, aanvankelijk van de broeders des gemenen levens. Sion is de naam van een heuvel bij Jeruzalem.
Lit. 1Meilink 1951 R 1385, 2krt Delfland.

Sion2 (Rijswijk, ZH)
1435 Sancta Maria in Monte Sion, 1573 Sijon1, buitenplaats: 1712 Syon2, gebouw: 1874 Sion3; Naar het omstreeks 1433 gestichte Regulierenklooster (tot 1574), op welks grond in de 17e eeuw een gelijknamige buitenplaats werd gesticht4. Zie → Sion1.
Lit. 1krt Sgrooten, 2krt Kruikius, 3Gille Heringa 222, 4Rentenaar 1984 329.

K. van Dalen-Oskam & M. Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon: woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling, Amsterdam

Sion, naam van de stad Jeruzalem in de voor-israëlitische tijd en naam van de heuvel waarop de stad lag; (fig.) symbool voor het rijk Israël en voor het streven naar een Israëlische staat. Zionisme, politieke en religieuze beweging die streefde naar de stichting van een joodse staat.

In de bijbel is Sion de naam van een berg en van de stad erop. Ook wanneer de stad zijn naam Jeruzalem heeft gekregen, blijft ze met Sion aangeduid worden en kan de naam voor zowel het Israëlitische land als voor het volk gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld 1 Petrus 2:6, 'In de Schrift staat immers: "In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit"' (NBV). In moderne tijden is Sion in de afleiding zionisme het symbool geworden voor het streven naar een Israëlische nationale staat. Het woord werd in 1886 in het Duits gevormd als zionismus, waaruit de Nederlandse vorm is ontleend.

Liesveldtbijbel (1526), 1 Petrus 2:6. Ic legge eenen wtuercorenen costeliken hoecsteen in Zion, ende wie aen hem gelooft, die en sal niet te scanden werden.
Van Hellas tot Dordrecht -- men kan ook zeggen voor de weg van dit dichterschap: van Gorcum tot Sion en dat stroomopwaarts met alle louterende moeiten vandien. (De Standaard, 14-8-1980)
[Over Leon de Winters boek Zionoco:] Het nieuws dat zijn vader nog leeft en nog maar een paar weken geleden de legendarische berg Zionoco in het midden van de jungle is opgetrokken -- in de naam steekt natuurlijk het voor joden lokkende begrip Zion --, verbaast Sol niet. (De Standaard, dec. 1995)
Carry van Bruggen verfoeide elke vorm van nationalisme, ook het zionisme. (Leeuwarder Courant, 7-2-1981)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal