Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

's-Hertogenbosch - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, NB)
Uitspraak: den bosch. 1196 de nouo opido super siluam juxta Orten1, 1196 de noua civitate apud Siluam2, 1203 silua iuxta Orten3, 1204 Orten que nunc Silua dicitur4, 1222 de Orthen cum Buscho5, 1242 in Busco ducis6, 1251 opidum de Buscho ducis7, 1294-1295 de Busco Ducis8, 1312 sHertoghen bosche9; Lat. silua betekent 'bos'. De vorm 's-Hertogenbosch is een samenstelling van bos 'hoog hout, geboomte' en des hertogen 'van de hertog', namelijk de hertog van Brabant, die de plaats, ontstaan bij een hertogelijk jachthuis bij Orthen, omstreeks 1196 stadsrechten verleenden.
Lit. 1Gysseling 1960 487, 2OBNB 84, 3Gysseling 1960 487, 4OBNB 100, 5Idem 123, 6Idem 197, 7Idem 241, 8Meihuizen 1953 88, 9OBNB 883.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal