Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Sexbierum - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Sexbierum (Waadhoeke, Fr)
Fries Seisbierrum. 13e eeuw Sixtisberen1, 1322 Sixtebeeren2, 1324 in Beati Sixti Borum2, 1371 Sexberum2, 1456 Sixtiberum2, 1505 Sexbierum2; berum is datief meervoud van ofri. bêre 'schuur, huis', Sixti betekent 'van Sixtus', dus 'bij de huizen van Sixtus'. Vroeger had dit dorp een kruiskerk, die vóór de reformatie was gewijd aan de heilige paus Sixtus II, die leefde in de derde eeuw. Hij werd onder keizer Valerianus onthoofd en als martelaar genoot hij in de oudheid en de middeleeuwen grote verering. Omstreeks 1774 werd het zuidelijke kruispand van de kerk in Sexbierum afgebroken en in de noordermuur trof men in een ingemetselde nis een beeld van de heilige Sixtus aan. Waarschijnlijk was dit beeld ten tijde van de reformatie daar verborgen.
Lit. 1Gildemacher 2007 215, 2NGN 4 (1899) 220.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal