Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

sectie - (insnijding; afdeling)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

sectie zn. ‘insnijding; afdeling’
Vnnl. sectie ‘insnijding, operatie, lijkopening om de doodsoorzaak vast te stellen, autopsie’ in gelijck de sectie nae des selfs overlijden sulcx te kennen heeft gegeven ‘zoals de sectie na zijn overlijden dit te kennen heeft gegeven’ [1625; WNT Supp. apostematie], ‘deel van een militair peloton of batterij’ in Colonne, divisie, peloton, sectie: halt! Rechtsomkeert: halt! [1673; WNT halt II]; nnl. ‘dwarsdoorsnede’ zoals in Dat de minste vertraging in het midden der Sectie van een Rivier bevonden zal worden [1778; WNT vlieten], ‘elk van de afdelingen waarin een vergadering, universitaire faculteit, ministerie zich voor bepaalde werkzaamheden splitst’ in de sectie van koophandel en koloniën [1806; Leeuwarder Courant], ‘stadswijk’ [1824; Weiland], ‘kadastrale onderverdeling’ in kadastraal bekend gemeente Odoorn, sectie A [1853; WNT veenschap], ‘elk van de gedeelten waarin een spoor- of tramlijn ten behoeve van de exploitatie of het tarief wordt verdeeld’ in het ontblokken van de voorafgaande sectie [1903; WNT blokken].
Al dan niet via Frans section ‘afdeling’ [1660; Dauzat], eerder al ‘insnijding’ [1366; Rey], ontleend aan Latijn sectiō (genitief -iōnis) ‘insnijding, het insnijden; openbare verkoop van een boedel of woning in afzonderlijke delen’, afgeleid van secāre (verl.deelw. sectum) ‘snijden, versnijden, opereren, amputeren’, verwant met → zaag.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

sectie [insnijding, afdeling] {1861 als ‘afdeling’; als ‘insnijding’ 1901-1925} < frans section < latijn sectionem (4e nv. van sectio) [het snijden], van secare (verl. deelw. sectum) [snijden], verwant met securis [bijl].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

sectie ‘afdeling’ -> Indonesisch séksi ‘afdeling’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

sectie afdeling 1861 [WNT] <Frans

sectie insnijding 1904-1905 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal