Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Schurega - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Schurega (Heerenveen, Fr)
Fries Skuorregea. 1408 Scueringa1, 1543 Schurringa2, 1664 Schuringae3, 1861 Schurega4; Wel verklaard als 'de lieden van de persoon *Scuere'. Daar deze persoonsnaam in het Fries niet is overgeleverd en in de vorm Skorre slechts bekend is in het Oudnoors en in Engelse plaatsnamen van Scandinavisch origine, wordt ook gedacht aan een afleiding van schuur 'eenvoudige opslagplaats, berging' met als betekenis 'plaats bij de schuur'5. Vormt samen met → Jubbega een dubbeldorp.
Lit. 1NGN 4 (1899) 69, 2Gildemacher 2007 214, 3krt Schotanus, 4Kuyper Schoterland, 5Gildemacher 2007 214.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal