Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Schiphorst - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Schiphorst (De Wolden, D)
Uitspraak: schipperst. 1400 kopie 1707 Johan ter Schyphorst1, 1426 Schiphorst2, 1428 Scyphorstynger marcke3, 1437 tor Schiphorst3, 1520 arve Sciphorst4, 1544 toe Scyphorst4, 1573 Schiphorst4; In Sleeswijk-Holstein liggen twee plaatsen met de naam Schipphorst: 1230 Sciphorst en 1236 de Schiphorst, opgevat als een samenstelling van schip 'vaartuig' en horst 'begroeide hoogte', met als afgeleide betekenis horst 'waar scheepstimmerhout gehakt wordt'5. Gezien de ligging aan de Reest past dat ook bij deze naam. De uitspraakvariant Schipperst is een normale ontwikkeling vanuit Schiphorst (vergelijk de uitspraakvarianten van IJhorst) en geeft geen aanleiding om aan te knopen bij schipper6. Verder heeft men gedacht aan een meervoud van fri. skêp 'schaap', in dat geval zou de betekenis 'schapenhoogte' zijn7, maar Friese invloed is hier uitgesloten8. Tenslotte is schip verklaard als bosnaam met de betekenis 'boom, tak' (niet overtuigend)9.
Lit. 1Keverling Buisman 1987v 142, 2Slicher van Bath 1944 II 287, 3NGN 5 (1901) 131, 4MVN 40 (1964) 117, 5Laur 1992 573, 6als in MVN 40 (1964) 117, 7De Vries 1962b 151, 8vergelijk Naamkunde 19 (1987) 177v, 9MVN 40 (1964) 114vv.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal