Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

schier - (wit, grijs, grauw)

Etymologische (standaard)werken

Diverse auteurs (2014-), etymologische artikelen, gepubliceerd op Neerlandistiek.nl

Etymologie: schier

schier bn. ‘grijs’
Oudnederlands scieri ‘zuiver’ (901–1000), filoscire ‘voortreffelijk’ (901–1000), en in enkele toponiemen: Scire (Noord-Frankrijk, 1051; nu Equirre), Skireuelda ‘Schiervelde’, lett. ‘licht veld’ (West-Vlaanderen, 1184). Middelnederlands schir (1265–70) ‘dof geworden wit’, scir, scier ‘grijs’ (van vogels) (1287), Middelschieremeed, veldnaam, lett. ‘Middel-lichte-weide’ (West-Vlaanderen, 1267), Schiermonnichoge ‘Schiermonnikoog’ (1440), lett. ‘Eiland van de grijze monniken’ (Cisterciënzers). De betekenis ‘helder, lichtkleurig’ is in het Middelnederlands al zeldzaam, en na 1500 komt ook ‘grijs’ nog maar sporadisch in literaire teksten voor (bijv. in 1634). In Noord-Holland was skier ‘grijs’ in de 19e eeuw al verouderd. Wel bestaan ‘grijs’, ‘zuiver’ en ‘mooi’ nog in verschillende noordoostelijke dialecten.
Verwante vormen: Oudsaksisch skīr ‘zuiver’, Middelhoogduits schīr ‘zuiver’, Oudfries skire ‘licht; grijs; volwaardig’, toponiem Skirmere ‘Schermer’, lett. ‘helder water’ (Noord-Holland, 1001–1050), Oudengels scīr ‘licht, glanzend’, MoEngels sheer ‘louter’, Oudnoors skírr, Gotisch skeirs, uit Proto-Germaans *skīri-. Laatstgenoemde vorm zet een ouder *skei-ri- voort, waarnaast in het Noordgermaans ook een variant *skai-ri- ‘zuiver, glanzend’ voorkwam (OIJs. skærr).
Afgeleid van het werkwoord schijnen uit PGm. *skīnan-. Dat zet een n-stam werkwoord PIE *skh1-i-n- ‘schijnen, glinsteren’ voort, afgeleid van oudere PIE formatie *skeh1-i-, *skoh1-i-, waar verschillende woorden voor ‘schaduw’ van afstammen (bijv. Grieks skiá, Albanees hije). De Germaanse bn. *skeiri- en *skairi- ‘glanzend’ kunnen als PIE *skeh1-i-ri- en *skoh1-i-ri- gereconstrueerd worden.

[Michiel de Vaan, gepubliceerd op 24-03-2016]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

schier1* [wit, grijs, grauw] {oudnederlands scieri 901-1000, middelnederlands schier [glanzend, grijs]} oudsaksisch skīr(i), middelhoogduits schīr, oudfries skire, oudengels scīr, oudnoors skīrr, gotisch skeirs; van dezelfde stam als schijnen; vgl. Schiermonnikoog [eiland van de grijze monniken].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

schier 2 bnw. ‘wit; grijs, grauw’ (vgl. Schiermonnikoog ‘eiland der grijze d.i. Cisterciënser monniken’), mnl. scier ‘glanzend, grijs’, os. skīr(i), mhd. schīr, ofri. skīre, oe. scīr, on. skirr, got. skeirs ‘helder, duidelijk’, vgl. de volksnaam Scīri. Daarnaast abl. on. skærr (< oern. *skairiR) ‘helder’. — gr. skĩron ‘zonnescherm’, van de idg. wt. *sk̂āi: *sk̂ī, waarvoor zie: schijnen.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

schier 2 bijv.(helder, grijs, bruin), Mnl. schiere. Onfra. scieri, Os. skîri + Mhd. skîr (Nhd. schier), Ags. scír (Eng. sheer), Ofri. skire, On. skírr (Zw. en No. skir), Go. skeirs: van denz. wortel als schijnen. Hierbij denomin. Ndd. Oostfri. schiren, Zw. skira = eieren tegen het licht houden om te zien of ze nog versch zijn. Hetz. adj. in schieraal, schierzwaluw en Schiermonnikoog.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

schier helder, grijs, flets, bleek, zuiver, vuil, gez. van een ei (diverse dialecten). = eerste element van Schiermonnikoog (de monniken droegen een grijs habijt) = hgd. schier ‘zuiver’, got. skeirs ‘klaar, duidelijk’, eng. sheer ‘louter’. ~ schijnen, ~ gr. skía ‘schaduw’. Betekenisontwikkeling: ‘schijnend’ › ‘wit’ › ‘grijs’ ›, ‘schraal, gez. van grond’ › ‘vuil, gez. van een ei’.
WNT XIV 561-562, WBD 982, Pannekeet 307, Janssen 1987, 80, Schols/Linssen 397, Bezoen 1938, 29, WALD 1987, 98, Hadderingh/Veenstra 239, Ter Laan 788-789, Amkreutz e.a. 247.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

schier* wit, grijs, grauw 0901-1000 [WPs]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

sk̑āi-, sk̑ǝi- : sk̑ī- ‘gedämpft schimmern; Schatten (Abglanz)’, sk̑ii̯ā- ‘Schatten’; sk̑ī-ro- ‘klar’

Ai. chāyā́ ‘Glanz, Schimmer, Schatten’, av. a-saya- ‘wer keinen Schatten wirft’, np. sāya ‘Schatten, Schutz’;
gr. σκιά̄ f. (sk̑ii̯-ā) ‘Schatten’, σκιερός, hom. σκιόεις ‘schattig, dunkel’, σκίρον ‘Sonnenschirm’ (formal = alb. hir, mit Länge got. skeirs); mit der Stufe sk̑ā[i]-: σκηνή, dor. σκᾱνά̄ ‘Zelt, Bühne, Szene’, σκῆνος, dor. σκᾶνος n. ‘Zelt; Leib (als Hülle der Seele)’; σκῆν ‘Schmetterling, Motte’ Hes.; σκίναρ n. ‘Leib’;
alb. , hie ‘Schatten’ (*sk̑ii̯ā), hir ‘Gnade’ (= gr. σκίρον), (h)ona ‘Schatten’ (*skēi-n-?), geg. huj ‘Gott’;
aisl. skī n. ‘Heuchelei’ (: gr. σκιά̄), got. skeinan ‘scheinen, leuchten, glänzen’, aisl. skīna ds., ahd. ags. scīnan ds., nhd. scheinen (n-Präs., vgl. aksl. sinǫti; ob auch in lat. scintilla ‘Funke’ eine Bildung von einem ähnlichen Ausgangspunkt aus vorliegt, ist fraglich (Ableitung eines *sk̑i-nto- ‘glänzend’?); aisl. skīn n., as. skīn, ahd. scīn m. ‘Schein, Glanz’; ags. as. scima, mhd. scheme ‘Schatten’, nhd. Schemen ‘schattenhafte Gestalt’, aisl. skimi m. ‘Glanz’, nhd. schimmern, Schimmel usw.; got. skeima ‘Leuchte, Fackel’, ahd. as. scīmo, ags. scīma m. ‘Licht, Glanz’; mhd. scheim ds.; ohne s- wohl norw. hīm, hīma, wie skīm ‘dünne Decke, Häutchen’ (als ‘durchscheinend’, vgl.:) aisl. skjār m. ‘durchsichtige Haut, Fensterrahmen’; got. skeirs ‘klar’, aisl. skīrr, ags. scīr ‘durchsichtig, hell, rein’, mhd. (md.) schīr ‘lauter’, nhd. schier; aisl. skǣrr ‘rein, klar’ (*skairi-r), afries. skēria ‘reinigen’;
lett. seja (*k̑ei̯ā) ‘Schatten, Spiegelbild, Gesicht’;
aksl. sijati, sinǫti ‘glänzen, hell werden’, sěnь ‘Schatten’ (neben stěnь für *scěnь); čech. čirý ‘lauter’, russ. ščíryj ‘wahrhaft, echt’ (got. Lw.?), ksl. *širъ ‘offen’, Adv. širý usw.;
toch. В skiyo ‘Schatten’ (= gr. σκιά̄).

WP. II 535 f., WH. I 131, Jokl L.-U. 60 ff., Trautmann 304.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal