Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

scherf - (afgebroken stuk)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

scherf zn. ‘afgebroken stuk’
Mnl. scherf ‘aardewerken pot’ [1240; Bern.], jn enen scerf soutu onech braden ‘in een pot moet je honing verhitten’ [1287; VMNW], maar meestal ‘plat afgebroken stuk aardewerk’ in Om dat die scerue souden springen ‘opdat de scherven zouden opspringen’ [1290; VMNW].
Afleiding van het verouderde werkwoord mnl. sc(h)erven, sc(h)arven ‘in kleine stukken snijden’ zoals in scervet al te gadere ‘snijd alles bij elkaar in kleine stukjes’ [1351; MNW]. Deze woorden vertonen klinkervariatie voor r + labiaal zoals bij → nerf 1.
Os. scervin ‘scherf’ (mnd. scherve ‘schaal’, schervele ‘scherf’, scherf ‘kleine munt’); ohd. scirbi ‘scherf, pot’ (nhd. Scherbe ‘scherf’, Oostenrijks-Duits Scherben ‘id.’), scerf ‘kleine munt’ (nhd. Scherflein ‘kleine gift, aalmoes’); on. skarfr ‘scherf; houtblok’ (nzw. skarv ‘voeg, verbinding(sstuk)’. Bij mnl. scherven ‘in kleine stukken snijden’ horen: mnd. scherven, scharven ‘id.’; ohd. scarbōn ‘id.’; oe. scearfian ‘id., schrapen’; < pgm. *skarbōn-. Hierbij hoort zonder grammatische wisseling ook een sterk werkwoord pgm. *skerfan-, waaruit alleen oe. sceorfan ‘afknagen, bijten’ is overgeleverd.
Al deze woorden zijn afgeleid van de wortel pie. *(s)kerbh- ‘scherp zijn’, een uitbreiding van de wortel (s)ker- in scheren 1, en zie → scherp. Qua vormen en betekenis is ook de reconstructie pie. *(s)kerp- ‘afsnijden, afplukken’ mogelijk (NEW); zie → herfst.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

scherf* [stuk van gebroken voorwerp] {scherve, scherf [scherf, een kleine munt] 1201-1250} oudhoogduits scerf [kleine munt], oudengels sceorf, oudnoors skarfr [schuins afgesneden houtblok]; van dezelfde stam als scheren1.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

scherf znw. v., mnl. scarf, scerf, sceerf m. o., scerve v. ‘scherf, brok, pot, pan, een muntstukje’. Men kan onderscheiden 1. vorm met a: mnd. scharf o. ‘klein muntje’, on. skarfr ‘schuins afgesneden houtblok’, 2. met e: mnd. scherf ‘muntstukje’, ohd. scerf (nhd. scherflein), 3. met i: ohd. scirbi v.o. ‘scherf, aarden pot’ (nhd. scherbe), os. skerƀīn o. ‘aarden pot’. — Hiertoe behoren de ww. mnl. mnd. scharven, scherven, ohd. scarbōn ‘in kleine stukken snijden’ en oe. scearfian ‘id’ naast sceorfan ‘knagen, bijten’. — Idg. wt. *(s)kerp vgl. lett. šk’ērpêt ‘graszoden snijden’, šk’ẽrpis ‘ploegmes’ en van *kerp: lat. carpo ‘plukken’, gr. karpós ‘vrucht’, krṓpion ‘sikkel’, oi. kṛpāṇa- m. ‘zwaard’, karpara- o. ‘scherf’, m. ‘schaal, schedel’, oiers corrán ‘sikkel’, cirrim ‘afslaan, verminken’ (rr < rp), lit. kerpù, kir̃pti ‘knippen’, lett. cę̀rpu, cìrpt ‘scheren’, osl. črěpŭ ‘scherf’ (IEW 944-945); afl. van de wt. *(s)ker, waarvoor zie: scheren. — Zie ook: herfst en schurft.

De bet. ‘klein muntstukje’ is van de Neder-Rijn uitgegaan; het nhd. scherflein (bekend in Markus 12, 42) is door Luther uit Erfurt overgenomen. Het is niet een bijzondere bet. ontw. uit scherf, maar behoort bij het hierboven genoemde ohd. scarbōn en zal wel in het bijzonder de Romeinse munt met getande rand aanduiden, de nummus serratus bij Tacitus, Germ. c. 5.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

scherf znw., mnl. scarf, scerf, sceerf m. o., scerve v. “scherf, brok, pot, pan, een muntje”. Hierin zijn vormen met a en met e, eventueel ook met i, samengevallen: vgl. 1. mnd. scharf o. “klein muntje”, on. skarfr m. “stompje, eindstuk”; 2. ohd. scerf (nhd. scherf(lein)), mnd. scherf o. ‘“klein muntje”; ’t laatste kan ook = scharf zijn; 3. ohd. scirbi v. o. (nhd. scherbe v.), os. skerƀin o. (in samenst.) “aarden pot” (wsch. e < i). Hierbij de ww.: 1. ohd. scarbôn, mnd., mnl. scharven, scherven (nog zuid-ndl.) “in kleine stukken snijden”, ags. scearfian “id.”, 2. ags. sceorfan “knagen, bijten” (de mnl., mnd. e-vorm hoort wsch. niet onder 2; vgl. scherp). Verwant zijn ksl. črěpŭ “scherf”, russ. čérep “schaal (van schaaldieren), schedel”, opr. kerpetis “schedel”, lett. schkˊêrpele “splinter”, oi. karpara- “schaal, hersenpan”, misschien gr. skorpíos “schorpioen, een stekelige zeevisch”, niet arm. kaṙapʿn “schedel”. De basis (s)qerp- is uit (s)qer- (zie scheren) verlengd; wellicht is ’t uitgangspunt der verlengde basis een nomen *(s)qerpo- “afgesneden stuk” geweest. Sommige der bij herfst genoemde woorden hooren misschien bij dit (s)qerp- en niet hij de daar besproken gelijkluidende basis, die “een pluk-, grijpbeweging maken” beteekent. Er is weinig reden om de beide bases voor identisch te houden. Vgl. nog schreef, schurft. Kerven kan niet verwant zijn.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

scherf. Buiten het Germ. zijn wsch. nog ier. corrân ‘sikkel’, cirrim ‘ik sla af, vermink’ (rr < rp) verwant. Ook gr. sképarnos, -on ‘soort bijl’ (< *skérpanos: Niedermann IF. 37, 149 vlgg.)? Zie echter bij schaven.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

scherf v., Mnl. id., scherve, Os. skirƀin + Ohd. scerf, scirbi (Mhd. scherbe, Nhd. id. en scherflein), Ags. scearfe + Osl. rĕpŭ, Lett. schk’êrpele = splinter, van Idg. *sqerp-, uitbreiding van den wortel van scheren.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

skerf s.nw.
Stuk gebreekte glas, erdewerk, porselein, e.d.
Uit Ndl. scherf (al Mnl.), gevorm van dieselfde stam as scheren 'afsny'.
D. Scherbe.

A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag

schorf beschadigd (Drente). ~ nl. scherf, ~ oeng. sceorfan ‘knagen, bijten’, ~ oind. karpara- ‘scherf’ (dus zonder mobiele s), ~ oudbulgaars črěpŭ ‘scherf’.
Kocks 1079, NEW 616, IEW 943-945.

Thematische woordenboeken

K.J. Eigenhuis (2004), Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen, Amsterdam

Scherfie Scherft Scherfwaard Volksnamen voor het Nonnetje ↑, de kleinste der drie inheemse Zaagbeksoorten. Blijkens andere hierop gelijkende namen is (secundair) bij de hantering van de naam aan het begrip ‘scherp’ gedacht: Scherpbek, Scherphoek [B&TS]. Vermoedelijk zijn alle namen verbasteringen, evenals Schelft, Scherventuut en Schar. In sommige van deze namen is een v (>f) aanwezig, die verwantschap met deens Skarv ‘Aalscholver’ ↑ aannemelijk maakt.
In Schelft zou dissimilatie van een eerdere r kunnen hebben plaatsgevonden, net zoals bij Scholver (<*Schorver) het geval was. In Scherfwaard zou het laatste stukje etymologisch gezien mogelijk kunnen overeenkomen met het stukje -aar in Schollevaar, hoewel -waard in Scherfwaard nú ‘woerd’ ↑ ‘mannelijke Eend’ betekent. Meer sub Skoar.

Skoar Friese volksnaam voor het Nonnetje [De Vries 1928]. Mogelijk is deze naam verwant met het tweede element in fries Rotskear ↑ (= Grote Zaagbek in Bantega).
ViF (p.258) verklaart Skoar als onomatopee. Dit is minder ws., omdat men Nonnetjes in de Lage Landen, als ze hier overwinteren, nooit hoort. De helgolandfriese naam voor de Aalscholver is Klewskârver, waarbij klew = ‘klif’ [De Vries 1928]. Het tweede element kan ook korter: deens Skarv = Aalscholver. Ik denk dat het dít woord is, dat we te pakken hebben bij de friese namen voor twee van de drie Zaagbekken; Zaagbekken herinneren sterk aan Aalscholvers, afgezien van de kleur dan.
N.B.: N ‘schaar’ zou op de getande snavel kunnen slaan, maar is niet aan de orde: het friese woord is skjirre! [Visser 1993; Zantema 1992; mb.98J,21].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

scherf ‘stuk van gebroken voorwerp’ -> Fries skerf ‘stuk van gebroken voorwerp’;? Duits Scherflein ‘(historisch) muntstukje met lage waarde; aalmoes, kleine bijdrage’; Deens skærve ‘steenslag’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds skärv ‘muntstukje met lage waarde’ (uit Nederlands of Nederduits); Zweeds skärva ‘stuk van gebroken voorwerp’ (uit Nederlands of Nederduits); Papiaments skerfi ‘stuk van gebroken voorwerp’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

scherf* stuk van gebroken voorwerp 1240 [Bern.]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

(s)ker-4, (s)kerǝ-, (s)krē- ‘schneiden’, (s)ker-bo- ‘schneidend’, kor-tu- ds., skorā- ‘Abschnitt’, kori- ‘beißendes Tier’, skor-do- ‘steil’, skor-do- ‘abgeschnitten’, (s)kr̥-tā- ‘Spalt, Höhle’, kr̥-t-tó- ‘geschnitten’, kr̥̄-nó- ‘abgeschnitten’

I. A. Ai. ava-, apa-skara- ‘Exkremente (Ausscheidung)’; kr̥ṇāti, kr̥ṇōti ‘verletzt, tötet’ (lex.), utkīrṇa- ‘ausgeschnitten, eingeritzt’, samutkīrṇa- ‘durchbohrt’; ai. cárman-, av. čarǝman- ‘Fell, Haut’; vermutlich ai. kr̥vi- (unbel.) ‘ein Webergerät’ (: russ. dial. červь ‘Sichel’, lit. kir̃vis ‘Axt’ (?);
arm. k’orem ‘ich kratze’, k’erem ‘kratze, schabe’;
gr. κείρω (κερῶ, ἐκάρην, κέκαρμαι, καρτός) ‘abschneiden; scheren; abfressen’, κέρμα n. ‘Schnitzel, kleine Münze’, κορμός m. ‘(abgeschnittener) Klotz, Rumpf’, κορμάζω ‘zerstückle’; κόρις m. ‘Wanze’ (= russ. korь f. ‘Motte’: ‘schneidend, beißend, zerbeißend’); Gen. καρός ‘Nichts’ in τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ, vgl. auch καριμοίρους· τοὺς ἐν μηδεμιᾳ̃ μοίρᾳ … Hes., ferner ἀκαρί n. ‘Milbe’, ἀκαρής, ἀκαριαῖος ‘winzig’, Hes.; ‘schneidend’ scheint die Grundbed. von κάρνος und κάρ ‘Laus’ Hes.; zu letzterem vielleicht κάρον, κάρος ‘Kümmel’ (von der Ähnlichkeit des Kümmelkornes mit einer Laus); mit gr. κώρυκος ‘Ledersack’ vgl. ir. curach ‘Hautboot’, cymr. corwg, cwrwg ds. aus *kŏrukos; vgl. ferner aisl. hǫrr ‘Leinenkleid’, ahd. harra ‘Sack’; mit einer Bed. ‘schneidender Hohn’ hierher κέρτομος ‘höhnend’, κερτομέω ‘höhne, lästere’ (*κερ-στομος ‘ein Lästermaul habend’? im 1. Glied ein Wznomen [s]ker-, oder ein -[e]s-St. *ker-s-); σκέραφος, κέραφος ‘Tadel’ Hes., σκέρ-βολος· λοίδορος, σκερβολεῖ· ἀπατᾳ̃ Hes., σκερβόλλω ‘schmähe’;
alb. hirrë f. ‘Molke’ (*sker-nā; das h nach harr); Lidén KZ. 61, 9 f.;
alb. sh-kjer ‘reiße auseinander’, harr (*skor-n-) ‘schneide aus, jäte’, tsharɛ ‘verderben, verwüsten, sich trennen’, tshartës ‘Scharfrichter’, dehnstufig korr, kuarr (*kēr-n-ō) ‘schneide ab, ernte’;
lat. corium ‘dicke Haut, Balg, Leder’; carō, carnis f. ‘Fleisch’, ursprüngl. ‘Stück Fleisch’ wie Pl. carnēs; umbr. karu ‘Teil’, Dat. karne, Abl. Pl. karnus ‘carnibus’, osk. carneis ‘partis’; umbr. kartu ‘distribuito’; lat. curtus ‘verkürzt, verstümmelt’ (*kr̥-tó-);
air. scar(a)im (*skerā-mi) ‘ich trenne’, cymr. ysgar ‘Trennen’, gwa-sgar ‘zerstreuen’; Kaus.-Iterativ air. scu(i)rim ‘spanne die Pferde ab’, scor ‘Gehege für abgespannte Zugtiere’; auf einem to-Partiz. dazu beruht mir. aurscartad (*air-uss-scart-) ‘Fegen, Reinigen’, diuscart(a)im (*dī-uss-scart-) ‘entferne’; cymr. ysgarthu, dyscarthu ‘reinigen’, ysgarth ‘Kehricht, Spülicht’, carthen ‘purgatoria’ u. dgl.; mir. scairt ‘Netz um die Gedärme, Zwerchfell’; ir. cert ‘klein’; nicht sicher belegt ist mir. coire ‘Schwert’ (s. unten got. haírus); ir. curach, cymr. corwg, cwrwg ‘Hautboot’ zu gr. κώρυκος? s. oben;
aisl. skera ‘schneiden, stechen, abmachen’, ahd. sceran ‘scheren, abschneiden’, ags. scieran ds., as. sker-sahs ‘Schermesser’; ahd. scero ‘Maulwurf’, nhd. Schermaus, norw. vatn-skjer u. dgl. ‘Spitzmaus’ (vgl. unten ags. scierfe-mūs ‘Spitzmaus’); Kaus.-Iter. ahd. scerian, as. skerjan, ags. scierian ‘zuteilen, bestimmen’; aisl. skǫr f. ‘Haar; Rand; Ende’, ags. scearu f. ‘das Haarschneiden; Anteil’, ahd. scara ‘Heeresabteilung, Schar usw.’, mnd. schare f. ds. (daraus aisl. skǫr f., skari m. ‘Schar, Menge’); mit nicht klarer Bed.-Entw. ahd. haram-skara, as. harm-skara, ags. hearm-scearu ‘Strafe, Plage’;
ahd. scar, scaro m., scara f. ‘Pflugschar’, ags. scear m. n. ds., norw. skere (*skarjan-) ds.; aisl. sker n. (*skarja-) ‘Klippe’ (daraus mnd. schere f. ‘Felszacke, Klippe’, nhd. Schäre); ablaut. ags. score ‘(felsiges) Gestade, Küste’, scorian ‘hervorstehen, von Klippen u. dgl.’, mnd. schore, schare ‘Küste, Ufer’, woneben mit -rr-: ahd. scorra ‘schroffer Fels’, scorrēn ‘hervorragen, von Felsen oder Knochen’;
aisl. skarðr ‘beschädigt, verstummelt, verringert’, as. skard ‘zerhauen, verwundet’, ahd. scart, mhd. schart ‘zerhauen, schartig’, ags. sceard ds., aisl. skarð n. ‘Scharte, Loch, Mangel, Schade’, mhd. nhd. scharte, ags. sceard n. ‘Bruchstück’, ablaut. aisl. skorða f. ‘gespaltener Stab’, ‘am oberen Ende gespaltene Stütze’ (vgl. in ähnlicher Bed. mnd. schore, schare ‘Strebepfahl, Stütze’ = engl. shore);
aisl. skor f. ‘Einschnitt, Kerbe, Riß’, mnd. schore m. ds., nnd. schör, schär ‘zerbrechlich, spröde’;
aisl. skyr n. (*skurja-) ‘geronnene Milch’ (: skera-sk ‘sich scheiden = gerinnen’); skurðr m. ‘das Schneiden’; ahd. skerm, skirm ‘Schild (‘*aus Häuten’), Schutz, Bedeckung’, mhd. scherm, schirm, ahd. skirmen (*skirmjan), as. biskirmian ‘beschirmen’;
s-los vielleicht aisl. hǫrund n. ‘Fleisch’; mhd. häre, härwerherb’ (‘schneidend vom Geschmack’; urgerm. *har-wa in finn. karvas ‘herb’); got. haírus, aisl. hjǫrr, ags. heoru, as. heru m. ‘Schwert’ (s. oben mir. coire);
dehnstufig ahd. scār, scāra, Pl. scāri ‘Schere’, as. skāra f. ds., ags. scēar ‘Pflugscher’, Pl. scerero, aisl. skǣri n. Pl. ‘Schere’, hrǣ-skǣrr ‘in Leichen hackend (Adler)’; mhd. schuor f. ‘Schur’, aisl. skø̄ra ‘Kampf’;
lit. skiriù, skìrti, lett. šḱir̃t ‘trennen, scheiden’, lit. karnà f. ‘Lindenbast’, lett. àizkar̂t ‘anrühren’; lit. kę̃ra, kẽro, kérti ‘sich loslösen’; skarà ‘Fetzen, Lumpen’; apr. kērmens ‘Leib’ (s. unten); lit. kir̃vis, lett. cirvis ‘Axt’; vermutlich vom Begriff der abgespaltenen Hautschuppe aus: lit. karaĩ Pl. ‘Steinpocken’ (slav. Lw.?), prakarùs ‘maserig, vom Holz’;
russ. korь f. ‘Masern’ und ‘Motte’ (‘*Schererin’); aruss. kora ‘Rinde’, russ. usw. korá ‘Rinde, Kruste’; wovon u. a. ksl. koricę Pl. ‘Zimt’, russ. koríca ds., kórka ‘Schale, Rinde, Kruste’, korětь ‘hart werden’, bulg. koráv ‘steif, hart’, serb. o-kòreti se ‘steif, hart werden’ usw. (aksl.korьcъ ‘ein Hohlmaß’, russ. koréc ‘Mühlkasten; Schöpfkelle usw.’, slov. korec ‘Körbchen u. dgl.’; vielleicht zu ai. carú- ‘Kessel’ usw., s. ker-);
russ. dial. červь ‘Sichel’ (= lit. kir̃vis, ai. kr̥vi-, s. oben); bsl. *kermen- und keru̯a- n. ‘Bauch, Leib’ in apr. kērmens m. ‘Leib’; slav. *červo n. in aksl. črěvo ‘Unterleib, Bauch’, russ. čerëvo ds. usw. (ursprüngl. ‘ausgeschnittene Tiereingeweide’); fraglich aksl. črěvьjь ‘Sandale’, russ. alt čerevьji Pl. ‘Schuhe’ usw. (*’Haut, Leder’?);
ksl. krъnъ ‘verstümmelt’, okrъniti ‘amputieren’, russ. dial. kórnyj ‘von kleinem Wuchs, kurz’, kornátь ‘stutzen’, (usw. = ai. -kīrṇa-); vermutlich (als ‘abgeschnittene Stange’) aksl. krъma ‘Steuerruder, Hinterende des Schiffes’, r. kormá ‘Schiffshinterteil’ usw.; vielleicht r.-ksl. črěnъ ‘Handgriff’, russ. čéren ‘Heft, Stiel, Griff eines Messers; Pfropfen’.
B. Dentalerweiterungen:
α) (s)ker-d-:
Illyr. Scordus (mons), Σκάρδον (ὄρος): lit. skardùs ‘steil’ s. unten (Jokl, Eberts Reallex. 6, 37); air. scerdid ‘kratzt ab’;
nach den gespaltenen Wurzelknollen: gr. σκόρ(ο)δον n. ‘Knoblauch’, alb. hurdhë, hudhrë ds. (*skord-);
ahd. scherze, scherzel ‘abgeschnittenes Stück’; ahd. scurz ‘kurz’ (mhd. schürzen ‘kürzen’, schurz ‘gekürztes Kleidungsstück’, nhd. Schurz, Schürze), ags. scort ‘kurz’, scortian ‘kürzer werden, fehlen, mangeln’ (scyrte f. ‘Schurz, Hemd’; engl. short ‘kurz’, shirt ‘Hemd’), aisl. skorta ‘fehlen, mangeln’, skort n., skortr m. ‘Mangel’;
mit anderer Vokalstellung (Einfluß von germ. *skraut-, *skrut-?) mnd. schratelen ‘zerschneiden’;
lit. skerdžiù, sker̃sti ‘(Schweine) schlachten’, lett. šḱę̄ržu, šḱe’rst ‘spalten, aufschneiden’, lit. skérdžiu, skérdėti ‘Risse bekommen’, ablaut. skardýti ‘schroten’; skardùs ‘steil’, skar̃dis m. ‘steiles Ufer’ (s. oben illyr. Scordus), skurdùs ‘schmerzlich’, nu-skur̃des ‘zerlumpt’, ostlit.skurstù, skur̃sti ‘Mangel leiden’; lett. skārdît ‘zerteilen’, lit. suskir̃dusios kójos ‘aufgesprungene Füße’, apr. scurdis ‘Bicke, Mühleisen’, aksl. o-skrъdъ m. ‘Werkzeug zum Behauen der Steine’, russ. oskórd ‘großes Beil’, skorodá ‘Egge’, čech. oskrd ‘Mühleisen, Spitzhammer’; nas. lit. skrándas ‘alter Pelz’, skrañdis ‘Viehmagen’, lett. skrandas Pl. ‘Lumpen, Lappen’, apr. scrundos Pl. ‘Schere’.
Über sker-dh- s. u. bes. Schlagwort.
β) (s)ker-t-, (s)kre-t-:
Ai. kr̥ntáti jünger kartati ‘schneidet’ = av. kǝrǝntaiti (daneben kǝrǝnaoiti = ai. kr̥ṇōti, oben S. 938) ‘schneidet; schindet’; Partiz. Perf. Pass. kr̥ttá- (av. -kǝrǝsta-); ai. kartanam ‘das Schneiden’, kr̥tí- m. oder f. ‘Messer’, av. karǝti- ‘Messer’, npers. kārd ds.; ai. karta- m. ‘Trennung, Unterscheidung’, kartá- m. ‘Grube, Loch’ (kāṭá ‘Tiefe, Grund’ daraus mind. Entw.), vielleicht av. -kaša- ‘Bucht’; es können partizipiale to-Bildungen zur kürzeren Wzf. sker- vorliegen; ai. kŕ̥tti- f. ‘Fell’, ni-kr̥tti- ‘Niedermetzlung’; ai. kŕ̥tvaḥ ‘...Male’, -kŕ̥t z. B.sa-kŕ̥t, av. ha-kǝrǝt̰ ‘einmal’, ursprüngl. ‘mit einem Hieb’, wie in ai. sakr̥d-āchinná- ‘auf einmal abgetrennt’, av. hakǝrǝt̰-ǰan- ‘auf einmal tötend’ (vgl. aksl. kratъ ‘mal’, lit. kar̃tas ds.);
ai. kaṭu- (mi. aus *kart-u-) ‘(*schneidend) scharf, beißend’ (: lit. kartùs ‘bitter’);
arm. k’ert’em ‘ziehe die Haut ab, schäle ab’;
alb. kjëth ‘schere’ (*kertō);
lat. cortex ‘Rinde, Borke’, scortum ‘Fell, Tierhaut, Hure’, cēna ‘Mahl’ = osk. kersnu ‘cēna’, kerssnaís ‘cēnis’ (*kert-snā ‘Portion’); umbr. śesna ‘cēnam’, çersnatur ‘cēnāti’;
ahd. herdo ‘vellus’, ags. heorda m. ‘Fell’, nhd. schweiz. herde, härde ‘Schaf- oder Ziegenfell’; ags. herðan Pl. ‘Hoden’ (‘*Hautsack’; aus *haruþjan) mit anderer Vokalstellung aisl. hreðjar Pl. ‘Hodensack’; vielleicht hierher auch got. hairþra, ahd. herdar n., ags. hreðer m. ‘Eingeweide’; Dehnstufe der 2. Silbe in mnd. schrāt (-d-) ‘ein in der Länge abgeschnittenes Stück’, schrāden ‘abschneiden’, schrāt (-d-) ‘schräg (eine andere Linieschneidend)’; allenfalls to-Partiz. zur Basis skrē-;
nasaliert (germ. *skrenþ-, vgl. ai. kr̥ntati): ahd. skrindan, -tan ‘bersten, Risse bekommen’, norw. skrinda ‘Kerbe’; schwundstuf. ahd. scrunda, -ta ‘Spalte, Riß’, nhd. Schrund(e), norw. skrunda ‘Kiste’; mit Abtönung mhd. schranz(e) ‘Riß, Schlitz, geschlitztes Gewand’ (ahd. *scrantussa, vgl. scruntussa ‘Riß’); wfries. schrander ‘scharf’ (von Verstand), usw.; ohne s-: mnd. uprinden ‘aufbersten’ (von Wunden);
lit. kertù kir̃sti ‘haue scharf, schlage heftig’, kir̃stas ‘geschlagen’, lett. cę̄̀rtu, cìrst ‘hauen, hacken’; lit. kir̃tis ‘Hieb’, apr. kirtis ds., lit. ker̃slas ‘Aderlaßeisen’ (*kert-s-lo-), daneben ker̃stas ‘Lanzette’; apr. kersle ‘Haue, Axt’ (= russ. čéresló usw.); lit. karsa ‘Höhle’(*kartsā), lit. kartùs, apr. Nom. Pl. kārtai ‘bitter’; apr. scordo (überliefert stordo) ‘Schwarte’ d. i. ‘menschliche Kopfhaut’ (balt. *skartā); lit. kertùkas ‘Spitzmaus’ (: klr. čertéć ‘große Haselmaus’, vgl. vom einfachen *sker- ahd. scero ‘Maulwurf’ usw.); lit. kar̃tas ‘mal’, víens kart víens ‘einmal eins’, lett. viênkā̀ršs ‘einfach’ (s. oben zu ai. kŕ̥tvas, -kr̥t), lit. kartà ‘Lage, Schicht’, lett. kā̀rta ‘Ordnung, Schicht, Lage’; lit. kirtas ‘Tierlager’;
als ‘abgeschnittenes Stück Holz’ lit. kártis ‘Stange’, lett. kãrts ds., apr. kartano f. ds.; balt. *karta- ‘Trog’ (daraus finn. kartta ds.) in apr. pra-cartis m. ds., lit. prã-kartas ds.; daneben urslav. *karūta- n. ‘Mulde, Trog’ in ksl. koryto ‘alveus’, russ. korýto ‘Trog, Mulde’ usw.; mit durch das Nasalpräsens bedingter anderer Vokalstellung lit. krintù, kritaũ, krìsti ‘abfallen, von Blättern, Früchten’ (vgl. ai. kr̥ntátram ‘Kluft, Spalte, Zerklüftung’);
aksl. na-črъtati ‘ὑπογράψαι’, russ.-ksl. črъtu, črěsti ‘schneiden’, russ. alt o-čeresti ‘eine Grenze bestimmen’ (usw.); klr. čertéć ‘große Haselmaus’ (vgl. oben zu lit. kertùkas); klr. čeresló, poln. trzosło ‘Pflugmesser, Sech’, sloven. črė́slo, čech. tříslo ‘Gerberlohe’; vielleicht russ. alt čerešča, mbulg. (ablaut.) o-črьšta, o-črъšta ‘Zelt’ (wenn ‘aus Fellen oder Rinde’, *k(e)rst-i̯-ā, vgl. ai. kŕ̥t-ti-); vielleicht russ. (usw.) čerët ‘Schilfrohr’ (von den schneidenden Blättern); ksl. kratъ-kъ (= ai. kaṭu-, lit. kartùs), russ. korótkij ‘kurz’ (usw.); aksl. sъ-kraštǫ, -kratiti ‘verkürzen; sich kurz fassen, endigen’; aksl. kratъ in tri kraty ‘dreimal’ usw., poln. trzy-kroć ds. (usw., s. oben zu lit. kar̃tas ‘mal’);
hitt. kartāi- ‘abschneiden, beseitigen’.
Über vielleicht verwandte Worte für ‘quer’ s. unter *skert-s- ‘quer’.
C. Gutturalerweiterung:
*krok-no- in cymr. croen ‘Haut’, Pl. crwyn, acorn. croin ds.; croinoc ‘rubeta’ > corn. cronek ‘crapaud’ neben *krok-inā in gall.-lat. crocina ‘mastruca’, aksl. kruzno, russ. korzno ds.; daraus entlehnt ahd. krusina, kursinna (wozu nhd. Kürschner), afries. kersna, spätags. crus(e)ne ‘Pelzrock’, mlat. crusina; *krokkeno- in mir. crocann, nir. croiceann ‘Haut’, bret. kroc’hen, mcorn. crōghen ds.
D. Labialerweiterungen:
α) (s)kerb/h/-, (s)kreb(h)-:
Mir. cerb ‘scharf, schneidend’, cer(b)aim ‘schneide’;
ags. sceorpan ‘kratzen, nagen’ (wohl auch ‘*schneiden’, vgl. sceorp ‘Kleid’); aisl. skarpr ‘eingeschrumpft, mager, stark, scharf’, ags. scearp, as. skarp ‘scharf, rauh, bitter’, ahd. scarf, scarph, mhd. scharf, -pf ‘rauh, schneidend’; ahd. skurfen, scurphen, mhd. schür(p)fen ‘aufschneiden, ausweiden, (Feuer) anschlagen’, nhd. schürfen;
bsl. *skirbā f. ‘Ritze’ (*skerbhā) in lett. šḱir̃ba f. ‘Ritze, Spalte’, ablaut. šḱerbala und skarba f. ‘Splitter’ und skar̂bs (= nhd. ‘scharf’) ‘scharf, rauh’; dazu lit. skirbti ‘sauer werden’, lett. šḱerbs ‘herb, sauer’; slav. *ščьrbъ m., *ščьrba f. in poln. szczerb m. ‘Scharte, Kerbe’, slov. ščȓb ‘schartig’, ščŕba ‘Scharte’ usw.; russ. ščerbá f. ‘Riß, Scharte, Narbe’;
bsl. *skurbā (*skorbhā) in lit. žem. skur̃bti ‘im Elend sein’, skur̃bė f. ‘Gram’, lett. skùrbstu, skùrbt ‘ohnmächtig werden’; slav. *skъrba f. in slov. *škŕba ‘Scharte, Zahnlücke’, auch slav. skъrbь f. in aksl. skrъbь, russ.-ksl. skъrbь, serb. skȓb, russ. skorbь ‘Gram, Sorge’, skórbnutь ‘welken, kränken’, slov. skrbẹ́ti ‘sorgen’;
lat. scrobis m. f. ‘Grube’; ags. screpan ‘kratzen’, mhd. schreffen st. V. ‘reißen, ritzen, kratzen’; aisl. skrapa (*skrapōn) ‘scharren, kratzen, schaben’, mnd. schrapen ds., mhd. schraffen ‘die Haut ritzen, schröpfen’, schrapfe (*skrappṓ) ‘Werkzeug zum Kratzen’, wovon schrapfen ‘striegeln’, mnd. schrappen ‘schaben, kratzen’; mhd. schrepfen (*skrapjan), nhd. ‘schröpfen’;
lit. skrebė́ti ‘rascheln, rauschen’, lett. skrabt ‘aushöhlen, kratzen, schaben’, skrabinât ‘benagen’, skribinât ds. (Neubildung aus *skrebinat); lit. átskrabai m. Pl. ‘Abfall’; russ.-ksl. o-skrebъ ‘abgeschabt habend’, russ. skrebú, skrestí (skrestь, auch skrebátь) ‘schaben, kratzen’, Iterat. čech. škrabati ‘kratzen’;
mit Reduktionsstufe: cymr. crafu ‘kratzen, reiben, ausbeuten’; lett. kribinât ‘abnagen’;
dehnstufig: skrēbh-, skrōbh-, mit r-Suffix der Name der Hainbuche (nach dem gesägten Blatt): alb. shko-zë (*skrēbh-r-), apr. scober-wis (*skrōbher-), lit. skrúoblas (*skrōbh-ro-), jünger skroblùs, aber lett. (mit sekundärem ā) skābardis, skābarde (*skrōbhar-) ‘Rotbuche’, s. Jokl WuS. 12, 71 ff., und vgl. lit. skir̃pstas unten S. 945;
schwundstufig gr. σκαρφᾶσθαι· σκεδάννυσθαι Hes.;
vgl. auch gerbh-, oben S. 386, und cymr. cramen S. 945.
β) (s)kerp-, (s)krep-:
Ai. kr̥pāṇa- m. ‘Schwert’, kr̥pāṇī f. ‘Schere, Dolch’; karpara- n. ‘Scherbe’ m. ‘Schale, Hirnschale’ (: apr. kerpetis ‘Schädel’, aksl. črěpъ ‘Scherbe’, ahd. scirbi ‘Scherbe’);
alb. karpë, karmë (*korp-n-) ‘Fels, Klippe’ (vgl. lat. saxum : secō; unsicherer krep, shkrep ‘Fels, Abhang’); dazu thrak. Καρπάτης ὄρος ‘Karpaten’;
gr. καρπός ‘Frucht’ (‘Abgeschnittenes, Abgepflücktes’), καρπίζομαι, καρπόομαι ‘ernte’; κρώπιον ‘Sichel’ (idg. *krōp-); mit s- wahrscheinlich σκορπίος ‘Skorpion, ein stachliger Seefisch’;
lat. carpō, -ere ‘rupfen, abpflücken’, ursprüngl. ‘abtrennen’, gloss. scarpo d. i. excarpo ‘eligo’, scarpinat ‘scripithaen’ (ags. ‘die Henne scharrt’); carpinus ‘Hainbuche’ usw. (nach dem gesägten Blatt); vgl. hitt. karpina- ‘ein Baum’;
mir. corrán ‘Sichel’, cirrim ‘schlage ab, verstümmle’ (-rr- aus -rp-) vielleicht ir. corr, cymr. cor ‘Spitze’ (: σκορπίος);
ahd. herbist, ags. hærfest ‘Herbst’ (‘Zeit des Pflückens, Erntens’; wohl ein Superlativ *karpistos ‘am besten zum Pflücken geeignet’); aisl. harfr m. herfi n. ‘Egge’;
mit s-: ags. sceorfan st. V. ‘beißen, zerfressen’, gesceorfan ‘zerreißen, schaben’; scyrft ‘das Schneiden’, ahd. scirbi, mhd. schirbe, später scherbe ‘Scherbe (*scharfkantig schneidend); Kopf, testa’ (s. oben zu ai. karpara-), mnd. scherve ‘Schale’; ahd. scerf, mnd. scherf ‘halber Pfennig, kleinste Scheidemünze’, nhd. Scherflein; ags. scearfian (*skarƀōn) ‘schaben, zerreißen’ = mnd. scharven (daneben scherven aus *skarƀjan) ‘in kleine Stücke zerschneiden’, ahd. scarbōn ds., mnd. scharf ‘Scherbe’, aisl. skarfr ‘schräges Endstück’, norw. skarv ‘Klippe’;
mit anderer Vokalfolge: ahd. screvōn ‘incidere’, mnd. schreve m. ‘Linie (‘*Ritzung’), Strich’, schwed. skreva ‘Felskluft’, aisl. skref n. ‘Schritt’ (‘*Kluft’); ags. scræf ‘Höhle’, mhd.schraf, schrave ‘zerklüftete Felsklippe’, mnd. schravel ‘spitzig, schroff’; mhd. scrove, schroffe m. ‘spitzer (*schneidender) Stein, Klippe’, rückgebildet nhd. Adj. schroff;
als ‘rissige, rauhe Haut’ hierher die Postverbalia aisl. skurfa f. ‘Schorf’, schwed. skorf, ags. skurf, scēorf m. ‘Schorf, Grind’ (zu scēorfan, s. oben), ahd. scorf ds. (daneben norw. skorpa ‘Kruste’, mhd. neben schorf auch schorpf aus geminiertem *skorp[p]-), vgl. lit. kárpa ‘Warze’, lett. kãrpa, kārpis ds.;
lit. kerpù, kir̃pti ‘mit der Schere schneiden’, Iterat. karpýti, atkarpaĩ, ãtkarpos ‘Schnitzel’;krapštýti ‘scharren, stochern’ (Schallwort?); lett. cę̄̀rpu, cìrpt ‘scheren’, cir̃pe f. ‘Sichel’; Iterat. kā̀rpît ‘scharren, die Erde aufwerfen’ (vgl. anord. harfr, herfi); apr. kerpetis ‘Schädel’ (vgl. ai. karpara-);
mit s-: lett. šḱērpêt ‘Rasen schneiden’, šḱērpis ‘Pflugmesser’, šḱērpele ‘Holzsplitter’, šḱirpta ‘Scharte’; mit reduktionsstuf. i: lit. skir̃pstas ‘Rüster’, apr. skerptus ds. (nach den gesägten Blättern), lit. skir̃pstus ‘Rotbuche’;
aksl. črěpъ ‘Scherbe’ (in den neueren slav. Sprachen z. T. auch ‘Schädel’); vermutlich auch urslav. *čъrpǫ, čer(p)ti in aksl. črъpǫ, črěti ‘schöpfen’ (‘mit einer Scherbe Wasser schöpfen’); russ. dial. čerp ‘Sichel’ wohl kontaminiert aus červ und serp m. ds.;
vgl. auch kerǝp- ‘Lappen’ oben S. 581.
E. (s)krē-m-, (s)krǝ-m-:
cymr. cramen f. ‘Schorf’ (mit -mm-), bret. crammen, cremmen ds. (das -mm- expressiv oder aus *-b-m-); mir. screm f. ‘Oberfläche, Haut’ (mit -mm-);
afränk. *scramasaks in ‘cultris validis quos vulgo scramasaxos vocant’ (Gregor v. Tours), vgl. auch scramis (neben scutis, spatis, lanceis, sagittis) in der Lex Visigothorum; mhd. schram f.’Schramme, Schwertwunde’, m. ‘Felsspalt, Loch’, schramen ‘aufreißen’; daneben mit mm : mnd. schram (-mm-) m. ‘Ritze, Kerbe’, schramme f. ‘Ritze, Schramme’ (daraus nhd. Schramme); ablaut. aisl. skrāma ‘Wunde, Schramme; Axt’;
lit. krãmas, lett. krama ‘Grind’; lit. krim̃sti ‘nagen, plagen’, lett. krìmst ‘nagen, klauben’;
ksl. pokromь ‘margo panni’, russ. kromá ‘Brotschnitte, Kante’, ksl. ukromь Adv. ‘singulatim’(‘*abgetrennt’), aksl. kromě Adv. ‘außen, draußen’; ablaut. russ. dial. kremь f. ‘Abschnitt des Waldes’;
vermutlich aksl. kremy, kremenь ‘Feuerstein’; lett. krems ds., ablaut. krams.
F. (s)ker-s-:
Hom. ἀκερσεκόμης ‘mit ungeschorenen Haaren’; att. κουρά̄ ‘das Abscheren der Haare’; κουρίς, -ίδος f. ‘Rasiermesser’, κούριμος ‘geschoren’, κουρεύς ‘Barbier’ usw., κουρίξ ‘bei den Haaren fassend’, κορσόν· κορμόν Hes., κορσόω ‘schere’, κορσωτός ‘geschoren’ usw.;
att. inschr. κουρον ‘lignum sectum’; αἱμακουρίαι ‘Blutopfer’, κούρειον ‘ein Opfertier’;
mir. cymr. usw. corr ‘verkümmert, zwerghaft’ (*korso-);
toch. A kärṣt-, В kärst- ‘abschneiden, zerstören’; hitt. karš-, karšii̯a- ‘abschneiden, verstümmeln’ usw.
II. i-Basis skerī̆-, skrē̆i-, skrī̆- ‘schneiden, scheiden’ auch speziell ‘durch Sieben Grobes und Feines scheiden’; s. oben gr. κείρω, καρῆναι, lit. skiriù.
α) Gr. κρί̄νω (*κρῐν-ι̯ω, vgl. Fut. κρῐνῶ, und lesb. κρίννω) ‘scheide, unterscheide, entscheide’, Partiz. κριτός; κρίμνον ‘grobes Mehl’ (‘das Gesiebte’), κρῖμα, κρίμα n. ‘Entscheidung, Urteil’, κριτής m. ‘Richter’, κρίσις f. ‘Entscheidung’, διακριδόν ‘abgesondert’; κρησέρα ‘feines Sieb’(Ableitung von *κρῆσις, *krē[i]-tis ‘crētiō, Sieben’);
lat. cernō, -ere ‘sichten, scheiden; deutlich wahrnehmen (unterscheiden), erkennen’ (*crĭ-nō); certus (= κριτός) ‘geschieden, entschieden, sicher, gewiß’, Perf. crē-vī- (wonach erst crētum), ex-crē-mentum ‘Ausscheidung’, screa (*skrēi̯ā) ‘Auswurf’, screāre ‘sich räuspern’; discrīmen ‘trennender Abstand, Zwischenraum; Unterscheidung; entscheidender, kritischer Augenblick’, crībrum ‘Sieb, Durchschlag’ (*krē̆i-dhrom);
air. criathar (*krē̆i-tro-) ‘Sieb’, acymr. cruitr ds. (ncymr. crwydr ‘das Hin- und hergehen, Wandern’), corn. croider, mbret. croezr nbret. krouer ‘Sieb’; cymr. go-grynu ‘sieben’ (*upo-kri-nō), bret. gourner ‘Sieb’, cymr. gwa-gr, gogr ds.; gall.-rom. crinare ‘spalten’, oberital. crena ‘Spalt’, usw.; über ir. crīch ‘Grenze, Gebiet’, cymr. crip, crib, corn. bret. krib ‘Kamm’, s. oben S. 619;
ags. hrīdder, hrīddel ‘Sieb’, ahd. rītera, nhd. Reiter ‘grobes Sieb’ (*krē̆i- oder *krī-dhrom); got. hrains (*kroini-), aisl. hreinn, as. hrēn(i), ahd. hreini ‘rein’, nhd. rein, dial. ‘feingemahlen, gesiebt’;
bsl. *krei̯ō ‘trenne, scheide’ in lett. krijât ‘schinden’, krija f. ‘Baumrinde’, lit. krìjas m. ‘Siebreifen’, Pl. krìjos ‘Bast, Rinde’, skrìjos ‘Siebreifen’;
urslav. *krojǫ, *krojiti (altes Kausat.) in ksl. krojiti ‘περιτέμνειν, -σχίζειν, dissecāre’, russ. krojú, krojítь ‘schneiden, zerschneiden; Getreide sieben’;
urslav. *krajь (bsl. *krōi̯a- m.) in aksl. krajь ‘Rand, Ufer’, russ. kraj ‘Rand, Gegend; Ende’, krájnij ‘äußerst’; mit Ablaut aksl. iskrь ‘nahe’; urslav. *krida in osorb. křida, nsorb. kśida f. ‘Sieb’.
β) (d-Präsens?) (s)kreid- in:
mir. scrissid ‘schneidet’ (*skrid-t-);
got. dis-skreitan ‘zerreißen trans.’, dis-skritnan ‘zerreißen intr.’, nhd. schweiz. schrīssen, schreißen, bair. schritzen ‘reißen, schlitzen’, schritz ‘Riß’; as. hrītan oder hrītian ‘reißen, ritzen, schreiben’, aschwed. run. hrita ‘ritzen, einritzen’.
γ) (s)krei-t-: ags. mid-hriðre n. ‘Zwerchfell’; afries. mid-hrith(ere) ds.
δ) Labialerweiterungen:
(s)kerībh- in gr. σκαρῑφάομαι und σκαρῑφεύω ‘kratze, ritze auf, einen Umriß’, σκάρῑφος m. ‘Griffel, Umriß, Skizze’; lat. scrībō, -ere ‘mit einem Griffel graben, einzeichnen, schreiben’, osk. scriftas Nom. Pl. ‘scriptae’, umbr. screihtor ‘scripti’; lat. Lwe. sind ahd. scrīban, as. skrīƀan, afries. skrīfa ‘schreiben’ und die ursprüngl. kirchlichen Worte ags. scrīfan ‘eine Strafe, bes. eine kirchliche Buße auferlegen’, aisl. skript ‘Beichte, Strafe’; unklar ist das p (= bb) in mir. scrīp(a)id ‘kratzt’;
mit idg. -p-: aisl. hrīfa ‘kratzen, scharren’; hrīfa f. ‘Rechen’, afries. hrīvia, ndl. rijven ‘harken, rechen’, ags. gehrīfnian ‘abreißen’; lett skrīpât ‘kratzen, kritzeln; einschreiben’, skrīpsts ‘krummes Schnitzmesser’, skrīpa ‘eingeritzter Streifen’.
III. u-Basis (s)keru-, (s)kreu-, vgl. etwa lit. kir̃vis ‘Axt’, russ. červь ‘Sichel’ usw.; ags. scréawa m. ‘Spitzmaus’, scierfe-mūs ds.:
(s)kreut-: gr. κρουτεῖται ‘kernt aus’ Hes.;
lat. scrūtillus ‘venter suillus condita farte expletus’, dial. scrōtum ‘Hodensack’, hyperurbanisiert scrautum ‘Köcher’ (scrūta ‘Gerümpel’ aus gr. γρύ̄τη ‘Gerümpel’, wie scrōfa aus γρομφάς); scrūtor, -ārī ‘untersuchen, durchstöbern’;
mcymr. ysgrud ‘Skelett’ (*skrou-to-), Loth RC. 43, 166 f.;
ahd. scrōtan ‘hauen, schneiden, schroten’; auch ‘Kleider zuschneiden’ (daher Schröder, Schröter), scrōt ‘Schnitt’ (mhd. schrolle ‘Erdscholle’ aus *skruð-lá-??), ags. scrēadian ‘schälen, abschneiden’, *scrēad(e) f. ‘Stück Zeug’, skrūd n. ‘Kleid’ = aisl. skrūð n. ‘kostbares Zeug, Kleid’; (ohne s-: aisl. hrjōða ‘leeren, vertreiben, verheeren’, hrjōðr ‘Vernichter’); ahd. scrutōn, scrodōn, scrutilōn ‘erforschen, durchforschen’, scrod ‘scrutatio’, und got. and-hruskan ‘nachforschen’ (*krū̆t-skō); hierher wohl mit Nas. und ausl. Media apr. scrundos f. Pl. ‘Schere’.
(s)keru-p-, (s)kreu-p-:
Lat. scrūpus ‘scharfer, spitzer Stein’, scrūpulus ‘spitziges Steinchen’ (scrīpulus nachscrīptus) und (wie scrūpulum) ‘kleinster Teil eines Gewichtes oder Maßes; ängstliche Genauigkeit (wie ‘auf spitzen Steinen gehend’), Skrupel’, scrūpeus ‘steinig’;
vielleicht als ‘kratzend’ = schwed. skroflig ‘uneben, rauh, heiser’ usw;
poln. skorupa usw. ‘Scherbe’.

WP. I 422, II 573 ff., WH. I 170 f., 172 f., 198, 205 f., 274, 316 f., II 498 ff., Trautmann 117, 119, 128 ff., 141, 265 ff.; vgl. auch kreup- oben S. 623.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal