Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

royalty - (aandeel in de opbrengst)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

royalty [aandeel in de opbrengst] {1901-1925} < engels royalty, middelengels roialte < middelfrans roialté (frans royauté), teruggaand op latijn regalis [koninklijk], van rex, 2e nv. regis [koning].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

royalty znw. v. ‘aandeel in de opbrengst, bijv. bij de exploitatie van delfstofhoudende gronden; aan de schrijver betaald percentage van de opbrengst van een boek’, eig. < ne. royalty, dat teruggaat over het fra. op gallorom. *regalitātus, afl. van lat. regālis ‘koninklijk’. Voor de bet. is te letten op het tussenstadium van ‘prerogatief’.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

royalty (Engels royalty)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

royalties [rojultiez] aan rechthebbenden betaald aandeel in de omzet bij verkoop van een produkt. Bijv. het percentage van de verkoopprijs van een boek dat de uitgever aan de auteur betaalt.

royalty [rojultie] 1. mensen die lid zijn van (of geparenteerd zijn aan) een of ander koninklijk huis; 2. verzamelnaam voor artikelen, rubrieken, programma’s en bladen die het wel en wee van personen van koninklijken bloede tot onderwerp hebben.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

royalty zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = hoogheden, vorsten, blauw bloed. Bij de kroning waren uiteraard hoogheden uit andere landen te gast.
[alg.] = stabiele toestand. Pas na enkele op-en-neerbewegingingen door aangepaste medicatie komen je bloedwaarden uiteindelijk in een stabiele toestand.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

royalty aandeel in de opbrengst 1912 [KKU] <Engels

J. Posthumus (1986), A Description of a Corpus of Anglicisms, Groningen

royalties, ['rɔjeltis] Koenen 1974; Van Dale 1976. Loanword from English royalties n.pl.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal