Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

rite - (ritueel gebruik)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

rite zn. ‘ritueel gebruik’
Nnl. in Kerk-Dienaeren, de welke heden overal verschillen in zeden, in Leere, in riten en ceremonien ‘kerkelijke functionarissen die tegenwoordig overal verschillen in gebruiken, in leerstukken, in kerkelijke gebruiken en ceremoniën’ [1791; WNT Aanv.].
Ontleend aan Middelfrans rite ‘cultus, ceremonieel’ [1535; Rey], eerder al rit ‘gebruik, gewoonte’ [1486; FEW], dat ontleend is aan Latijn rītus ‘godsdienstig gebruik of ceremonie’, ook algemeen ‘gewoonte, gebruik, manier’. Voor mogelijke verwanten in andere talen zie → rijm 1.
Vnnl. ritus ‘gewoonte, gebruik, manier’ [1562; Kil.], later ‘godsdienstige gebruiken of kerkelijke ceremoniën’ [1844; WNT Aanv. bevorderlijk], is direct uit het Latijn overgenomen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

rite [ritueel gebruik] {1901-1925} < frans rite < latijn ritus [godsdienstig gebruik, ceremonie, gewoonte], verwant met grieks arithmos [getal] (vgl. rijm2).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

rite (Frans rite)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

rite ritueel gebruik 1791 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal