Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

relict - (overblijfsel)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

relict zn. ‘overblijfsel’
Vnnl. relicta ‘weduwe’ in Marie, nu syne relicta [1677; Stall.]; nnl. relict ‘nabestaande van een overledene’ [1832; Weiland], ‘overblijfsel, overgebleven exemplaar’ in (zekere zeldzame zeehond is) eerder een landverhuizer dan een relict [1899; WNT], een oeroude flora, relicten uit de ijstijd [1912; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan middeleeuws Latijn relicta ‘weduwe’ rsp. relictum ‘wat achtergelaten is’, de zelfstandig gebruikte vorm van het verl.deelw. van relinquere ‘achterlaten, loslaten, verlaten’, dat is gevormd met het voorvoegsel → re- ‘terug-’ bij linquere ‘laten, verlaten’, verwant met → leen; zie ook → ellips 2 en → relikwie.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

relict [overblijfsel] {1832} < latijn relictum, verl. deelw. van relinquere [achterlaten], van re- [terug] + linquere [(achter)laten].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

relik: taalk. term v. ’n taalverskynsel wat in ’n taal of dial. uit ’n ouer taallaag behou gebly het; Nnl. relict/relikt uit Lat. relictum wat, soos reliquus, verb. hou m. ww. relinquere (v. reliek).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

relict overblijfsel 1832 [WEI] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal