Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

quasi - (zogenaamd)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

quasi bn. ‘zogenaamd’
Vnnl. die men ... praetendeert te possideren (‘bezitten’), ofte quasi te possideren [1670; WNT complainte].
Ontleend aan Latijn quasi ‘alsof’, verkorting van quam-si ‘alsof, zoals’, van quam ‘hoe, als’ (verwant met → hoe) en sī ‘als, zo’ (verwant met → zo).

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

quasi [zogenaamd] {1671} < latijn quasi [alsof, zo goed als], van quam [dan] en si [indien].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

kwazie (bijw.) net alsof; Nuinederlands quasi <1670> < Latien quasi.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

kwasie: konsuis, kwansuis; Ndl. quasi/kwasi (sedert end 17e eeu) uit Lat. quasi uit ouer quansei uit quamsi, “asof”, v. konsuis en kwansuis.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

quasi- (Latijn quasi)

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Quasi (Lat. quasi = alsof, als het ware, ongeveer, zo goed als). Math. gebruikt voor begrippen, die met een bekend begrip gelijkenis vertonen of die dit als een bijzonder geval omvatten. Vb. quasi-stereografische projectie = centrale projectie van een oppervlak van den tweeden graad uit een zijner punten op een niet door dat punt gaand vlak.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

quasi ‘zogenaamd’ -> Indonesisch kuasi ‘zogenaamd’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

quasi bijwoord: zogenaamd 1671 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal