Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

proponent - (beroepbaar theoloog)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

proponent [beroepbaar theoloog] {1591} < latijn proponens (2e nv. proponentis), teg. deelw. van proponere [tentoonstellen, voorleggen, in het uitzicht stellen] (middelnederlands proponeren [voorstellen]), van pro [voor] + ponere [zetten, leggen, plaatsen].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

propenent zn.: harstkarbonade (van varken), de voorste ‘krappen’. Dat kan moeilijk iets anders zijn dan het woord proponent, maar de betekenis ‘beroepbaar theoloog (lutheraans)’ is daar moeilijk mee in overeenstemming te brengen. Alleen de betekenis ‘voorste stuk’ kan verband hebben met pro.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

proponent s.nw.
Afgestudeerde protestantse teologiese student wat as predikant beroepbaar is.
Uit Ndl. proponent (1591).
Ndl. proponent uit Latyn proponentem, die akkusatief van proponens, met lg. van proponere 'tentoonstel, voorlê'.
Eng. proponent.
Vgl. Fr. proposant.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

proponent: (in Prot. Kerk) opgeleide teologiese student wat as predikant beroepbaar is; Ndl. proponent (16e eeu), hou verb. m. Lat. proponere, “aanbied” – in Eng. is ’n proponent i. d. alg. “iemand wat ’n voorstel doen”, maar Fr. proposant sluit in bet. nader by Ndl./Afr. proponent aan.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

proponent ‘beroepbaar theoloog’ -> Engels proponent ‘(in vroegere Nederlandse koloniën) catecheet, godsdienstonderwijzer’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal