Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

project - (ontwerp, plan; zaak om te onderzoeken of uit te voeren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

project zn. ‘ontwerp, plan; zaak om te onderzoeken of uit te voeren’
Vnnl. project ‘ontwerp’ in project ende Caerte ‘bouwontwerp en plattegrond’ [1613; WNT arresteeren], ‘plan’ in een door mij opgesteld model en project ... [1663; WNT]; nnl. project ook ‘zaak om uit te voeren’ in de South Pennsylvania Railroad, een later geabandonneerd project [1909; WNT], ‘zaak om te onderzoeken’, vooral in de samenstelling onderzoek(s)project in een lang lopend onderzoekproject [1964; WNT Aanv. kernenergie], ook in de samenstelling projectonderwijs ‘onderwijs in de vorm van opgaven, die in een aantal vakken worden geïntegreerd’ [1968; WNT Aanv. project].
Ontleend, al dan niet via Frans project ‘opzet, bouwontwerp’ [1529; TLF], eerder al pourget ‘idee, plan’ [ca. 1470; TLF] (Nieuwfrans projet), aan Latijn prōiectum ‘voorstel, het opgeworpene’, letterlijk ‘het vooruitgeworpene’, verl.deelw. van prōicere ‘vooruitwerpen’, gevormd uit het voorvoegsel prō- ‘voor, vooruit’, zie → pro-, en iacere ‘werpen’, zie → jet ‘straalvliegtuig’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

project [ontwerp, plan] {1613} < latijn proiectus [het vooruitsteken], van proicere (verl. deelw. proiectum) [naar voren werpen, vooruitwerpen], van pro [voor] + iacere (in samenstellingen -jicere) [werpen].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

project (Latijn proiectum)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

project ‘ontwerp, plan’ -> Indonesisch proyék ‘ontwerp, plan’; Javaans proyèk ‘ontwerp, plan’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

project ontwerp, plan 1613 [WNT arresteeren Suppl] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal