Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

praktisch - (m.b.t. de toepassing, nuttig)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

praktisch [m.b.t. de toepassing, nuttig] {1840} < hoogduits praktisch < laat-latijn practicus < grieks praktikos [bedrijvig, in de praktijk] (vgl. praktijk).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

praktisch ‘in de praktijk’ (Duits praktisch); ‘bijna’ (Engels practically)

Ch.F. Haje (1932), Taalschut, schrijf weer Nederlandsch, Leiden

Practisch
Practisch zijn thans allen, die in aanmerking komen, te werk gesteld. Nederlandsche componisten worden practisch gedwongen zich voor de uitoefening hunner rechten aan te sluiten bij een buitenlandsche organisatie. Practisch zal deze wetsbeperking niet tot moeielijkheden leiden.
Dit in dezen tijd zeer snel opgekomen anglicisme (practically, ook Fr. pratiquement) ziet er zeer stomzinnig uit, maar doet al kwaad genoeg aan: eigenlijk, feitelijk, inderdaad, in de practijk, letterlijk (practisch tot iets gedrongen worden).
“Dit wil practisch zeggen, dat feitelijk met zooveel woorden de medewerking wordt opgezegd”. In dit practische prachtstukje wordt eventjes drie keer hetzelfde gezegd.
“Practica sunt multiplex”. De taal kan daar nu ook van meespreken.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

praktisch ‘m.b.t. de toepassing, nuttig’ -> Indonesisch praktis ‘m.b.t. de toepassing, nuttig’; Kupang-Maleis praktis ‘nuttig, efficiënt’; Madoerees paraktis ‘m.b.t. de toepassing, nuttig’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

praktisch m.b.t. de toepassing, nuttig 1840 [WNT] <Duits

praktisch bijwoord van hoedanigheid: bijna 1919 [WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal